Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpRplm2VlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

tuấn anh lưu đình's picture

tuấn anh lưu đình

QC at Công Ty CP Thực phẩm Kinh Đô
Ha Noi (Vietnam) - 2 connections

JOIN Anphabe to know more about tuấn anh lưu đình

 • See who you and tuấn anh lưu đình know in common
 • Follow tuấn anh lưu đình's online activities
 • Contact tuấn anh lưu đình directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this tuấn anh lưu đình? View more »

Overview

 • Current:
  QC at Công Ty CP Thực phẩm Kinh Đô
 • Education:
  • Đại học Công Nghiệp Hà Nội, Vietnam
 • Connection:
  2 connection(s)

Summary

 • Job Function:
  Production/Process/R&D, QA/QC, Other
 • Industries:
  Chemical/Biochemical
 • Job Level:
  Student/Intern

Experience

 • QC

  Công Ty CP Thực phẩm Kinh Đô
  June 2014 - September 2014 (3 months)

Education

 • Đại học Công Nghiệp Hà Nội (Vietnam)

Personal Information

View tuấn anh lưu đình's full profile to...

 • See who you and tuấn anh lưu đình know in common
 • Follow tuấn anh lưu đình's online activities
 • Contact tuấn anh lưu đình directly

VIEW FULL PROFILE

Not this tuấn anh lưu đình? View more »

hZWYlpRplm2VlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...