Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnpZkkXCdm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Viên Lê's picture

Viên Lê

Chuyên viên nhân sự at Công ty CP tư vấn Toàn Cầu
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Viên Lê

 • See who you and Viên Lê know in common
 • Follow Viên Lê's online activities
 • Contact Viên Lê directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Viên Lê? View more »

Overview

 • Current:
  Chuyên viên nhân sự at Công ty CP tư vấn Toàn Cầu
 • Education:
  • Cao đẳng nội vụ hà nội, Vietnam

Summary

 • Job Function:
 • Industries:
  Headhunting & HR Services
 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Experience

 • Chuyên viên nhân sự

  Công ty CP tư vấn Toàn Cầu
  October 2012 - January 2013 (3 months)

Education

 • Cao đẳng nội vụ hà nội (Vietnam)

Personal Information

View Viên Lê's full profile to...

 • See who you and Viên Lê know in common
 • Follow Viên Lê's online activities
 • Contact Viên Lê directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Viên Lê? View more »

hZWXnpZkkXCdm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...