Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpRnmHGVnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Việt Anh Lê's picture

Việt Anh Lê

QC at CÔNG TY TNHH TDK MACHINING VIET NAM
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Việt Anh Lê

 • See who you and Việt Anh Lê know in common
 • Follow Việt Anh Lê's online activities
 • Contact Việt Anh Lê directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Việt Anh Lê? View more »

Overview

 • Current:
  QC at CÔNG TY TNHH TDK MACHINING VIET NAM

Summary

 • Job Function:
  Production/Process/R&D, QA/QC
 • Industries:
  Mechanical
 • Job Level:
  Experienced (Non-manager)

Experience

 • QC

  CÔNG TY TNHH TDK MACHINING VIET NAM
  July 2017 - April 2018 (9 months)

Personal Information

View Việt Anh Lê's full profile to...

 • See who you and Việt Anh Lê know in common
 • Follow Việt Anh Lê's online activities
 • Contact Việt Anh Lê directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Việt Anh Lê? View more »

hZWYlpRnmHGVnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...