Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJRjl2uWk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Việt Hoàng's picture

Việt Hoàng

Hoang Viet
Da Nang (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Việt Hoàng

 • See who you and Việt Hoàng know in common
 • Follow Việt Hoàng's online activities
 • Contact Việt Hoàng directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Việt Hoàng? View more »

Overview

 • Education:
  • Đà Nẵng

Summary

 • Job Function:
  Design
 • Industries:
  Arts/Design
 • Job Level:
  Director

Education

 • Đà Nẵng

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Khám phá thêm về các loại Máy Ảnh Sony, Ống Kính, Phụ Kiện Máy Ảnh</a> mới nhất tại Kyma

  Website :https://kyma.vn/

View Việt Hoàng's full profile to...

 • See who you and Việt Hoàng know in common
 • Follow Việt Hoàng's online activities
 • Contact Việt Hoàng directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Việt Hoàng? View more »

hZWYmJRjl2uWk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...