Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5VhkmqXk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Việt Dương Quốc's picture

Việt Dương Quốc

Giám đốc at Trung tâm tư vấn và công nghệ cầu đường Long An
Long An (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Việt Dương Quốc

 • See who you and Việt Dương Quốc know in common
 • Follow Việt Dương Quốc's online activities
 • Contact Việt Dương Quốc directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Việt Dương Quốc? View more »

Overview

 • Current:
  Giám đốc at Trung tâm tư vấn và công nghệ cầu đường Long An
 • Past:
  • chuyên viên at Thanh tra Sở GTVT Long An
  • chuyên viên at Sở GTVT Long An
 • Education:
  • Đại học Giao thông vận tải - CSII Tp HCM

Summary

Dương Quốc ViệtTrung tâm tư vấn và công nghệ cầu đường - Hội cầu đường tỉnh Long AnĐT: 0914008404Yahoo: duongqviet@yahoo.comSkype: duongqvWeb: Trung tâm cầu đường

 • Job Function:
  Admin/Clerical/Translator, Market Research
 • Industries:
  Electrical/Electronics/Components

Experience

 • Giám đốc

  Trung tâm tư vấn và công nghệ cầu đường Long An
 • chuyên viên

  Thanh tra Sở GTVT Long An
 • chuyên viên

  Sở GTVT Long An

Education

 • Đại học Giao thông vận tải - CSII Tp HCM

Personal Information

View Việt Dương Quốc's full profile to...

 • See who you and Việt Dương Quốc know in common
 • Follow Việt Dương Quốc's online activities
 • Contact Việt Dương Quốc directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Việt Dương Quốc? View more »

hZWYl5VhkmqXk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...