Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5VilmmUlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Vũ Cát's picture

Vũ Cát

Chief Marketing Officer at Dunamex
Hanoi (Vietnam) - 5 connections

JOIN Anphabe to know more about Vũ Cát

 • See who you and Vũ Cát know in common
 • Follow Vũ Cát's online activities
 • Contact Vũ Cát directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Vũ Cát? View more »

Overview

 • Current:
  Chief Marketing Officer at Dunamex
 • Past:
  • Senior Copywriter at Admicro
  • Marketing at VCCorp
  • Giám Sát at Công ty TNHH Kiên trúc và xây dựng Thuần Việt
  • Volunteer at VietClimb
  • Editorial Board at VietnamNet
 • Education:
  • Đại học Sư Phạm Thái Nguyên
  • Ngo Si Lien - Bac Giang
 • Connection:
  5 connection(s)

Summary

Khối mâu thuẫn hoàn hảo

 • Job Function:
 • Industries:
  Advertising/PR, Internet/Online Media, TV/Media/Publishing

Experience

 • Chief Marketing Officer

  Dunamex
  September 2013 ()
 • Senior Copywriter

  Admicro
  May 2012 ()
 • Marketing

  VCCorp
  May 2012 ()
 • Giám Sát

  Công ty TNHH Kiên trúc và xây dựng Thuần Việt
  January 2011 ()
 • Volunteer

  VietClimb
  April 2010 - January 2013 (2 years 10 months)
 • Editorial Board

  VietnamNet
  July 2007 - September 2010 (3 years 3 months)

Education

 • Đại học Sư Phạm Thái Nguyên

 • Ngo Si Lien - Bac Giang

Personal Information

View Vũ Cát's full profile to...

 • See who you and Vũ Cát know in common
 • Follow Vũ Cát's online activities
 • Contact Vũ Cát directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Vũ Cát? View more »

hZWYl5VilmmUlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...