Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJVgmHCXmJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Vương Lê's picture

Vương Lê

at Thanh Hóa
Thanh Hoa (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Vương Lê

 • See who you and Vương Lê know in common
 • Follow Vương Lê's online activities
 • Contact Vương Lê directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Vương Lê? View more »

Overview

 • Current:
  at Thanh Hóa
 • Education:
  • Đại học Lao động - Xã hội
  • Viện ĐH Mở Hà Nội
  • PTTH Lương Đắc Bằng
  • Trường THCS Hàm Rồng

Summary

Thích khám phá, tìm tòi những điều mới lạ

 • Job Function:
  Human Resources
 • Industries:
  Multi-categories/Other

Experience

 • Thanh Hóa

Education

 • Đại học Lao động - Xã hội

 • Viện ĐH Mở Hà Nội

 • PTTH Lương Đắc Bằng

 • Trường THCS Hàm Rồng

Personal Information

View Vương Lê's full profile to...

 • See who you and Vương Lê know in common
 • Follow Vương Lê's online activities
 • Contact Vương Lê directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Vương Lê? View more »

hZWYmJVgmHCXmJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...