Anphabe

Connecting opportunities
hZWZlpVomGyYnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Wincons group's picture

Wincons group

Nhân viên
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Wincons group

 • See who you and Wincons group know in common
 • Follow Wincons group's online activities
 • Contact Wincons group directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Wincons group? View more »

Overview

 • Education:
  • DH Kien Truc
  • DH Kien Truc, Vietnam
  • DH Kien Truc, Vietnam

Summary

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG WINCONS
CHUYÊN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP. XƯỞNG GIA CÔNG CƠ KHÍ, ĐỒ GỖ, NHÔM KÍNH HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG.
https://winconsgroup.com/xay-nha-tron-goi-tai-tphcm/
https://winconsgroup.com/thi-cong-alu/
https://winconsgroup.com/gia-thi-cong-nha-khung-thep/
https://winconsgroup.com/sua-nha-gia-re/
https://winconsgroup.com/giam-sat-cong-trinh/
https://winconsgroup.com/xay-nha-gia-re/
https://winconsgroup.com/thi-cong/
https://winconsgroup.com/thiet-ke/
https://winconsgroup.com/gioi-thieu/
Văn phòng chính: 1A21/2 Trần Văn Giàu, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Văn phòng đại diện: Số 02, đường số 11, Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xưởng gia công: 1A21/2 Trần Văn Giàu, Ấp 1, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: 0348 111 468 – 0937 146 179
Website: https://winconsgroup.com/

 • Job Function:
  Customer Service, Design, Other
 • Industries:
  Arts/Design, Mechanical, Civil/Construction/Materials
 • Specialities:
  CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG WINCONS
  CHUYÊN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP. XƯỞNG GIA CÔNG CƠ KHÍ, ĐỒ GỖ, NHÔM KÍNH HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG.
  https://winconsgroup.com/xay-nha-tron-goi-tai-tphcm/
  https://winconsgroup.com/thi-cong-alu/
  https://winconsgroup.com/gia-thi-cong-nha-khung-thep/
  https://winconsgroup.com/sua-nha-gia-re/
  https://winconsgroup.com/giam-sat-cong-trinh/
  https://winconsgroup.com/xay-nha-gia-re/
  https://winconsgroup.com/thi-cong/
  https://winconsgroup.com/thiet-ke/
  https://winconsgroup.com/gioi-thieu/
  Văn phòng chính: 1A21/2 Trần Văn Giàu, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Văn phòng đại diện: Số 02, đường số 11, Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Xưởng gia công: 1A21/2 Trần Văn Giàu, Ấp 1, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Điện thoại: 0348 111 468 – 0937 146 179
  Website: https://winconsgroup.com/
 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Education

 • DH Kien Truc

 • DH Kien Truc (Vietnam)

 • DH Kien Truc (Vietnam)

Additional Information

 • Groups and Associations:
  CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG WINCONS
  CHUYÊN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP. XƯỞNG GIA CÔNG CƠ KHÍ, ĐỒ GỖ, NHÔM KÍNH HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG.
  https://winconsgroup.com/xay-nha-tron-goi-tai-tphcm/
  https://winconsgroup.com/thi-cong-alu/
  https://winconsgroup.com/gia-thi-cong-nha-khung-thep/
  https://winconsgroup.com/sua-nha-gia-re/
  https://winconsgroup.com/giam-sat-cong-trinh/
  https://winconsgroup.com/xay-nha-gia-re/
  https://winconsgroup.com/thi-cong/
  https://winconsgroup.com/thiet-ke/
  https://winconsgroup.com/gioi-thieu/
  Văn phòng chính: 1A21/2 Trần Văn Giàu, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Văn phòng đại diện: Số 02, đường số 11, Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Xưởng gia công: 1A21/2 Trần Văn Giàu, Ấp 1, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Điện thoại: 0348 111 468 – 0937 146 179
  Website: https://winconsgroup.com/
 • Honors and Awards:
  CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG WINCONS
  CHUYÊN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP. XƯỞNG GIA CÔNG CƠ KHÍ, ĐỒ GỖ, NHÔM KÍNH HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG.
  https://winconsgroup.com/xay-nha-tron-goi-tai-tphcm/
  https://winconsgroup.com/thi-cong-alu/
  https://winconsgroup.com/gia-thi-cong-nha-khung-thep/
  https://winconsgroup.com/sua-nha-gia-re/
  https://winconsgroup.com/giam-sat-cong-trinh/
  https://winconsgroup.com/xay-nha-gia-re/
  https://winconsgroup.com/thi-cong/
  https://winconsgroup.com/thiet-ke/
  https://winconsgroup.com/gioi-thieu/
  Văn phòng chính: 1A21/2 Trần Văn Giàu, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Văn phòng đại diện: Số 02, đường số 11, Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Xưởng gia công: 1A21/2 Trần Văn Giàu, Ấp 1, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Điện thoại: 0348 111 468 – 0937 146 179
  Website: https://winconsgroup.com/

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG WINCONS
  CHUYÊN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP. XƯỞNG GIA CÔNG CƠ KHÍ, ĐỒ GỖ, NHÔM KÍNH HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG.
  https://winconsgroup.com/xay-nha-tron-goi-tai-tphcm/
  https://winconsgroup.com/thi-cong-alu/
  https://winconsgroup.com/gia-thi-cong-nha-khung-thep/
  https://winconsgroup.com/sua-nha-gia-re/
  https://winconsgroup.com/giam-sat-cong-trinh/
  https://winconsgroup.com/xay-nha-gia-re/
  https://winconsgroup.com/thi-cong/
  https://winconsgroup.com/thiet-ke/
  https://winconsgroup.com/gioi-thieu/
  Văn phòng chính: 1A21/2 Trần Văn Giàu, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Văn phòng đại diện: Số 02, đường số 11, Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Xưởng gia công: 1A21/2 Trần Văn Giàu, Ấp 1, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Điện thoại: 0348 111 468 – 0937 146 179
  Website: https://winconsgroup.com/

View Wincons group's full profile to...

 • See who you and Wincons group know in common
 • Follow Wincons group's online activities
 • Contact Wincons group directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Wincons group? View more »

hZWZlpVomGyYnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...