Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5xjk3GUm5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ TPHCM's picture

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ TPHCM

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG WINCONS
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about NHÀ THÉP TIỀN CHẾ TPHCM

 • See who you and NHÀ THÉP TIỀN CHẾ TPHCM know in common
 • Follow NHÀ THÉP TIỀN CHẾ TPHCM's online activities
 • Contact NHÀ THÉP TIỀN CHẾ TPHCM directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this NHÀ THÉP TIỀN CHẾ TPHCM? View more »

Overview

 • Education:
  • DH Kien Truc
  • DH Kien Truc, Vietnam
  • DH Kien Truc, Vietnam

Summary

NHÀ THẦU XÂY DỰNG NHÀ TIỀN CHẾ ĐẸP UY TÍN TẠI TPHCM WINCONS GROUP
Văn phòng chính: 1A21/2 Trần Văn Giàu, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Văn phòng đại diện: Số 02, đường số 11, Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xưởng gia công: 1A21/2 Trần Văn Giàu, Ấp 1, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: 0348 111 468
Chuyên: Nhà tiền chế đẹp, nhà khung thép, nhà khung sắt, nhà lắp ghép, Nhà xưởng,=
Website: https://winconsgroup.com/

 • Job Function:
  Customer Service, Design, Other
 • Industries:
  Arts/Design, Mechanical, Civil/Construction/Materials
 • Specialities:
  NHÀ THẦU XÂY DỰNG NHÀ TIỀN CHẾ ĐẸP UY TÍN TẠI TPHCM WINCONS GROUP
  Văn phòng chính: 1A21/2 Trần Văn Giàu, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Văn phòng đại diện: Số 02, đường số 11, Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Xưởng gia công: 1A21/2 Trần Văn Giàu, Ấp 1, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Điện thoại: 0348 111 468
  Chuyên: Nhà tiền chế đẹp, nhà khung thép, nhà khung sắt, nhà lắp ghép, Nhà xưởng,=
  Website: https://winconsgroup.com/
 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Education

 • DH Kien Truc

 • DH Kien Truc (Vietnam)

 • DH Kien Truc (Vietnam)

Additional Information

 • Groups and Associations:
  NHÀ THẦU XÂY DỰNG NHÀ TIỀN CHẾ ĐẸP UY TÍN TẠI TPHCM WINCONS GROUP
  Văn phòng chính: 1A21/2 Trần Văn Giàu, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Văn phòng đại diện: Số 02, đường số 11, Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Xưởng gia công: 1A21/2 Trần Văn Giàu, Ấp 1, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Điện thoại: 0348 111 468
  Chuyên: Nhà tiền chế đẹp, nhà khung thép, nhà khung sắt, nhà lắp ghép, Nhà xưởng,=
  Website: https://winconsgroup.com/
 • Honors and Awards:
  NHÀ THẦU XÂY DỰNG NHÀ TIỀN CHẾ ĐẸP UY TÍN TẠI TPHCM WINCONS GROUP
  Văn phòng chính: 1A21/2 Trần Văn Giàu, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Văn phòng đại diện: Số 02, đường số 11, Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Xưởng gia công: 1A21/2 Trần Văn Giàu, Ấp 1, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Điện thoại: 0348 111 468
  Chuyên: Nhà tiền chế đẹp, nhà khung thép, nhà khung sắt, nhà lắp ghép, Nhà xưởng,=
  Website: https://winconsgroup.com/

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  NHÀ THẦU XÂY DỰNG NHÀ TIỀN CHẾ ĐẸP UY TÍN TẠI TPHCM WINCONS GROUP
  Văn phòng chính: 1A21/2 Trần Văn Giàu, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Văn phòng đại diện: Số 02, đường số 11, Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Xưởng gia công: 1A21/2 Trần Văn Giàu, Ấp 1, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Điện thoại: 0348 111 468 / 0937 146 179
  Chuyên: Nhà tiền chế đẹp, nhà khung thép, nhà khung sắt, nhà lắp ghép, Nhà xưởng,
  Website: https://winconsgroup.com/

View NHÀ THÉP TIỀN CHẾ TPHCM's full profile to...

 • See who you and NHÀ THÉP TIỀN CHẾ TPHCM know in common
 • Follow NHÀ THÉP TIỀN CHẾ TPHCM's online activities
 • Contact NHÀ THÉP TIỀN CHẾ TPHCM directly

VIEW FULL PROFILE

Not this NHÀ THÉP TIỀN CHẾ TPHCM? View more »

hZWZl5xjk3GUm5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...