Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnplnkm-VnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Xây dựng nhà xưởng's picture

Xây dựng nhà xưởng

Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Xây dựng nhà xưởng

 • See who you and Xây dựng nhà xưởng know in common
 • Follow Xây dựng nhà xưởng's online activities
 • Contact Xây dựng nhà xưởng directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Xây dựng nhà xưởng? View more »

Overview

 • Education:
  • U Mass

Summary

 • Job Function:
  Accounting/Finance
 • Industries:
  Arts/Design
 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Education

 • U Mass

Additional Information

 • Groups and Associations:
 • Honors and Awards:
  Đơn Giá Thi Công Nhà Xưởng Giá Rẻ Tại Bình Dương Uy Tín Chuyên Nghiệp. Công ty xây dựng nhà xưởng Bình Dương, nhận thầu xây dựng, thiết kế, thi công

Personal Information

View Xây dựng nhà xưởng's full profile to...

 • See who you and Xây dựng nhà xưởng know in common
 • Follow Xây dựng nhà xưởng's online activities
 • Contact Xây dựng nhà xưởng directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Xây dựng nhà xưởng? View more »

hZWYnplnkm-VnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...