Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5xnk2-Vk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Xuyên Bang Times's picture

Xuyên Bang Times

Xuyên Bang Times at Xuyên Bang Times
An Giang (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Xuyên Bang Times

 • See who you and Xuyên Bang Times know in common
 • Follow Xuyên Bang Times's online activities
 • Contact Xuyên Bang Times directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Xuyên Bang Times? View more »

Overview

 • Current:
  Xuyên Bang Times at Xuyên Bang Times
 • Education:
  • usa

Summary

Xuyên Bang Times – Tin tức cho người Việt tại Mỹ với các tin tức mới và kiến thức thường nhật, thông tin đời sống gia đình được cập nhật đều đặn hàng ngày cho cộng đồng người Việt tại Mỹ cũng như kiều bào quốc tế. Xuyên Bang Times là một sản phẩm của công ty TNHH TMDV Xuyên Việt Media.

https://xuyenbangtimes.com/

 • Job Function:
  Customer Service
 • Industries:
  Arts/Design
 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Experience

 • Xuyên Bang Times

  Xuyên Bang Times
  June 2007 - August 2015 (8 years 3 months)

Education

 • usa

Personal Information

View Xuyên Bang Times's full profile to...

 • See who you and Xuyên Bang Times know in common
 • Follow Xuyên Bang Times's online activities
 • Contact Xuyên Bang Times directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Xuyên Bang Times? View more »

hZWZl5xnk2-Vk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...