Anphabe

Connecting opportunities
hZWZlpxnkmyYm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Yen Thu's picture

Yen Thu

HRM / PM/ Office Manager
Ho Chi Minh (Vietnam) - 1 connections

JOIN Anphabe to know more about Yen Thu

 • See who you and Yen Thu know in common
 • Follow Yen Thu's online activities
 • Contact Yen Thu directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Yen Thu? View more »

Overview

 • Current:
  HRBP/ PM/ Office manager,..... at xtra size
 • Education:
  • Ha Noi University, Vietnam
 • Connection:
  1 connection(s)

Summary

• Làm việc và phát triển bản thân ở công ty nước ngoài/ liên doanh/ Cổ phần với môi trường làm việc đa văn hóa nơi tôi có thể áp dụng kiến thức chuyên môn và kỹ năng của riêng mình vì lợi ích của tổ chức;
• Theo đuổi một sự nghiệp đầy thách thức với một tổ chức nhiều cơ hội để học hỏi, đóng góp và giải quyết các vấn đề đa nhiệm trong quản trị và nguồn nhân lực;
• Là một người lập kế hoạch có tay nghề cao và rất có tổ chức, vì vậy mong muốn có được vị trí trong các dự án và quản lý chiến lược của tổ chức có nhu cầu.
• Tìm kiếm công ty phù hợp để cùng nhau tạo ra giá trị cho đôi bên.
• Ưu tiên làm việc tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Q 8,7, 6, 5 ,4 &1 TP. HCM
• Working and developing myself in a foreign company / joint venture / shareholding company with a multicultural working environment where I can apply my own expertise and skills for the benefit of the organization;
• Pursue a challenging career with an organization that offers opportunities to learn, contribute, and solve multitasking problems in governance and human resources;
• As a highly skilled and well-organized planner, it is desirable to have a position in the project and strategic management of the organization in need.
• Find the right company to work together to create value for the parties.
• Preferably working in Phong Phu Commune, Binh Chanh District, District 8, 7, 6, 5, 4&1 HCMC.

 • Job Function:
  Human Resources, Management
 • Industries:
  Headhunting & HR Services
 • Specialities:
  • Làm việc theo nhóm, ra quyết định và giải quyết vấn đề nhanh, gọn, chính xác;
  • Tạo mối quan hệ tốt trong và ngoài công ty;
  • Lập kế hoạch & thực hiện đúng tiến độ, xử lý công việc kịp thời trong mọi tình huống;
  • Khả năng tiếp nhận, xử lý thông tin nhanh & hiệu quả.
  • Teamwork, decision making, and problem solving.
  • Create good relationships within and outside the company;
  • Plan and implement timely, timely handling in all situations;
  • Ability to receive and process information quickly and efficiently.

 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Experience

 • HRBP/ PM/ Office manager,.....

  xtra size
  January 1999 - Present (25 years 6 months)

Education

 • Ha Noi University (Vietnam)

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Singing, travelling, sport.

View Yen Thu's full profile to...

 • See who you and Yen Thu know in common
 • Follow Yen Thu's online activities
 • Contact Yen Thu directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Yen Thu? View more »

hZWZlpxnkmyYm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...