Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5xil2qYnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWYl5xil2qYnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Giám đốc Quản lý Chất lượng (Kiểm soát nội bộ)

hZWYl5tmlnGYlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRon2OfbeOz

Job Description

 • Báo cáo trực tiếp cho Chủ tịch
 • Phụ trách Thiết lập hệ thống cho từng sản phẩm, dịch vụ, loại hình công ty con, Kiểm soát lộ trình triển khai các sản phẩm, dịch vụ (lập kế hoạch)
 • Đưa các sản phẩm, dịch vụ của công ty (CGH) đạt tiêu chuẩn từ trung bình đến tốt.
 • Đi lại, ăn ở tự túc (nếu ở xa hỗ trợ chỗ ở theo quy chế công ty);
 • Bảo hiểm theo thang bảng lương công ty;
 • Phúc lợi theo quy định công ty.   

Job Requirements

 • Nam, Nữ tuổi từ 35 – 45 ưu tiên người lưu trú tại Hà Nam.
 • Ngoại hình ưa nhìn;
 • Thông minh, nhanh nhẹn, khả năng ứng phó, phản biện tốt;
 • Tốt nghiệp đại học hệ chính qui các ngành kinh tế hoặc quản trị, ưu tiên có văn bằng 2 ngành luật.
 • Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty có qui mô lớn, nhiều ngành nghề: dịch vụ thương mại, sản xuất, xây dựng, BĐS tối thiểu 5 năm.
 • Thiết lập hệ thống cho từng sản phẩm, dịch vụ, loại hình công ty:
 • Quản trị công việc, gắn kết công việc, nhân lực theo chiều ngang, chiều dọc.
 • Khả năng đào tạo;
 • Khả năng thực hiện;
 • Khả năng thúc đẩy, cải tiến, tạo động lực cho đội nhóm, nhân viên.
 • Khả năng kiểm tra, giám sát.
 • Kiểm soát lộ trình triển khai các sản phẩm, dịch vụ (lập kế hoạch);
 • Đề xuất các nguồn lực:
 • Sơ đồ tổ chức  (nhân lực);
 • Cơ sở vật chất;
 • Thuê ngoài (đào tạo).

Additional Information

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Giám đốc Quản lý Chất lượng (Kiểm soát nội bộ)

hZWYl5tmlnGYlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRon2OfbeOz
hZWYl5xil2qYnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...