Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5xjkmuWmJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWYl5xjkmuWmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Trưởng phòng nghiên cứu & phát triển sản phẩm

hZWYl5tplWmdlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRon2aebeOz

Job Description

Mô tả công việc:

 • Quản lý và điều hành mọi hoạt động của phòng nghiên cứu.
 • Đào tạo trực tiếp, quản lý và tổ chức công việc cho nhân viên trong phòng nghiên cứu sản phẩm thực hiện và tuân thủ theo các quy trình, quy định của Công ty.
 • Phụ trách công tác nghiên cứu sản phẩm mới tại Công ty.
 • Xây dựng kế hoạch nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Triển khai tiến độ công việc nghiên cứu theo đúng kế hoạch.
 • Hệ thống hoá, triển khai công việc nghiên cứu mẫu theo qui trình.
 • Đề xuất các ý tưởng nghiên cứu sản phẩm mới với Ban Lãnh Đạo và các bộ phận liên quan
 • Định hướng công việc theo mục tiêu nghiên cứu.
 • Hỗ trợ các bộ phận khác như MKT, Công Nghệ, Vật tư các công việc liên quan để hoàn thành công việc chung.

Job Requirements

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành công nghệ thực phẩm; công nghệ sinh học hoặc công nghệ bảo quản chế biến thực phẩm.
 • Có khả năng cảm quan tốt; khả năng cảm thụ thực phẩm tốt.
 • Có kiến thức và hiểu biết sâu rộng trong lĩnh vực nghiên cứu chế biến thực phẩm.
 • Có khả năng lãnh đạo.
 • Có kiến thức về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thực phẩm chế biến và ghi nhãn thực phẩm.
 • Có kiến thức về ISO.
 • Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương.
 • Sử dụng tốt các công cụ như hỗ trợ như vi tính, tiếng anh…

***QUYỀN LỢI, CHẾ ĐỘ

 • Lương thưởng : Theo thỏa thuận khi phỏng vấn trên cơ sở năng lực của ứng viên
 • Điều kiện làm việc: Được sắp xếp xe ô tô đi làm hàng ngày
 • Được hưởng chế độ công tác phí theo chính sách của công ty 
 • Được tham gia BHXH-BHYT- BHTN theo chính sách của Công ty;
 • Được hưởng chế độ ăn ca
 • Được cử đi học, đào tạo trong nước và nước ngoài
 • Được nghỉ 12 ngày phép/ năm.
 • Được thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của Công ty

Additional Information

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Trưởng phòng nghiên cứu & phát triển sản phẩm

hZWYl5tplWmdlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRon2aebeOz
hZWYl5xjkmuWmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...