Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5Vlmm-YlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Có nên quy ra tiền mặt cho nhân viên với những ngày phép năm sử dụng không hết?

Answer6 hZWYl5Vlmm-YlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aanZWZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Trang Pham's picture
1580957040

Chào cả nhà!

Công ty mình là công ty thương mại và lượng khách hàng khá lớn. Do đó, mặc dù đôi khi quản lý muốn cho nhân viên nghỉ cũng không được vì tính chất công việc, nếu nghỉ thì không ai hỗ trợ.

Theo mọi người thì áp dụng chương trình quy ra tiền cho những ngày phép còn dư thì có hiệu quả không?

Nếu có thì hình thức cụ thể như thế nào

Mọi người cho mình hỏi là hiện tại có nhiều công ty áp dụng chính sách quy ra tiền cho những ngày nghỉ phép còn lại trong năm không?

Hy vọng nhận được sự tư vấn của mọi người!

Xem thêm: 

Answer6 hZWYl5Vlmm-YlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aanZWZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Công ty mình thì gia hạn cho nhân viên được phép sử dụng phép năm đến hết tháng 6 năm sau. Nếu sau 6 tháng mà vẫn chưa dùng hết thì sẽ bỏ chứ không có chính sách quy ra tiền.

  Rủi ro khi quy ra tiền: làm giảm nhu cầu nghỉ phép của nhân viên vì họ ý thức được rằng nếu không nghỉ thì quyền lợi của mình vẫn không bị mất. Mà nghỉ phép năm là một cơ chế mà xã hội nghỉ ra để tái tạo sức lao động của người lao động. Vậy nếu chúng ta suy nghĩ, tất cả người lao động đều không nghỉ thì có phải việc tái tạo sức lao động kém hơn -> năng suất lao động kém -> người bị thiệt là công ty đúng không.

   hZWYl5Vlmm-YlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpuamIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYl5Vlmm-YlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GYcpiFneDh
  hZWYl5Vlmm-YlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KbnZaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmxvcJxlVm6xtg..
 • Ngoc Mai Nguyen's picture
  Ngoc Mai Nguyen
  1581083701

  Nên có chính sách đảm bảo quyền lợi cho nhân viên. Có thể ở dạng hoàn tiền, có thể cho phép cộng dồn ngày phép nhiều năm...

  Như các bạn khác có nói, ngày phép có lý do của nó. Xã hội muốn người lao động có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động. Nếu không khó khăn quá thì nên khuyến khích nhân viên sử dụng ngày phép.

   hZWYl5Vlmm-YlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpuamYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYl5Vlmm-YlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GYcpmFneDh
  hZWYl5Vlmm-YlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KbnZeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpua51qZ1VvtrI.
 • Chào chị, 

  - Bên công ty em đang làm có quy ra phép cuối năm. Với số ngày phép chưa sử dụng sẽ được hoàn vào lương tối đa 05 ngày phép (chứ không phải tất cả ngày phép chưa sử dụng) với mong muốn khuyến khích nhân viên nghỉ ngơi để có sức khỏe & tinh thần làm việc hiệu quả. 

  - Còn các công ty khác bạn em đang làm thi cho phép nhân viên sử dụng phép năm đến hết Quý một năm sau nếu như các bạn chưa dùng hết phép năm. 

  Chị @trang pham xem tham khảo nhé. 

   hZWYl5Vlmm-YlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpualYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYl5Vlmm-YlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GYcpWFneDh
  hZWYl5Vlmm-YlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KbnZOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpqcJ5maFVvtrI.
 • Tan Lam's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Tan Lam
  1582000429

  Chào bạn.

  Pháp luật cho phép NSDLĐ và NLĐ thỏa thuận về thời gian thực hiện chế độ nghỉ phép.

  Cho nên việc quy đổi thành tiền hoặc gia hạn thời hạn chót thực hiện nghỉ phép tùy thuộc vào đặc thù, nhu cầu của DN và NLĐ.

  Chẳng hạn DN sản xuất liên tục theo máy móc thiết bị thì ngày lễ tết vẫn trong kỳ máy móc hoạt động, kinh doanh TM vào mùa liên tục ... thì NLĐ không thể nghỉ hoặc nghỉ phép dài ngày. Khi đó có thể thỏa thuận cho NLĐ được bảo lưu phép, dồn phép, quy đổi thành tiền theo tỷ lệ nào đó ... 

  Khi thực hiện có thể vận dụng để có mức độ giới hạn/điều kiện thực hiện ... cho phù hợp và có hướng mở để khi phát sinh có thể giải quyết.

  (Những năm 1990 Cty mình đã thực hiện phép không nghỉ = ngày công x 2.)

  Tuy nhiên, việc đó chỉ trong một giai đoạn hoạt động tốt, tài chính mạnh. Khi hoạt động KD không tốt, tài chính khó hơn thì ta chấm dứt.

  Vấn đề là bạn PHẢI đưa vào văn bản hẳn hoi nhằm tuân thủ quy định về thỏa thuận cá nhân, TƯLĐTT ... 

  Thân.

   hZWYl5Vlmm-YlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpySlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYl5Vlmm-YlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GZapSFneDh
  hZWYl5Vlmm-YlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KclZKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwbZpmVm6xtg..
 • Lê quốc Nhất's picture

  Chào Chị, 

  Mọi kế hoạch sẽ dựa trên tình hình tài chính, chính sách đãi ngộ người lao động và phù hợp với pháp luật lao động của Việt Nam. Tôi thấy cách quy đổi ra tiền cho người lao động sẽ có ưu điểm như: Người lao động sẽ biết chắt chiu những ngày nghỉ và sẽ cố gắng cống hiến. Người lao động sẽ có suy nghĩ tích cực hơn về việc cải tiến trong chi trả tiền lương, tiền phép. Hiện tại công ty của vợ tôi cũng đang áp dụng như vậy. Rất có hiệu quả và người lao động cũng hứng thú với công việc.

   hZWYl5Vlmm-YlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpySload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYl5Vlmm-YlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GZapaFneDh
  hZWYl5Vlmm-YlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KclZSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdscJplVm6xtg..
hZWYl5Vlmm-YlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...