Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnplklm2UmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

[Tình huống nhân sự] Sếp mới quản lý được 6 tháng, cả team bên dưới đồng loạt nghỉ. HR nên làm gì??

Answer19 hZWXnplklWybl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlpmUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Ha's picture
1563249763

Công ty A là công ty lớn đang trong giai đoạn TRANSFORMATION. Director mới của 1 bộ phận quan trọng là người giàu kiến thức và kinh nghiệm, bước đầu người này tỏ ra khá phù hợp tư duy quản lý mới mà công ty A đang hướng tới. Tuy nhiên, chỉ sau 6 tháng, cả team bên dưới đồng loạt xin nghỉ với lý do gần giống nhau là không thích cách làm việc của người Director mới. 

Là HR, bạn sẽ làm gì trong tình huống này?

A.  Giữ lại Director và xây dựng team mới
B.  Giữ lại team và luân chuyển Director  


Xem thêm:

Answer19 hZWXnplklWybl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlpmUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Huong Ha's picture
  Huong Ha
  1573445599

  Best Answer

  Mời cả nhà xem phần phản biện về chủ đề này được trích dẫn từ Event Anphabe Together Towards Tomorrow - Phần HR Debate diễn ra vào ngày 27/3/2019. 

   Với sự phản biện gay cấn từ 4 giám đốc nhân sự danh tiếng:

  1. Ms. Huỳnh Thị Ngọc Trúc (HR Director - Coca-Cola Vietnam)
  2. Mr. Paul Huynh (Head of People, Performance & Culture, KPMG in Asia Pacific)
  3. Ms. Phan Nam Trân (HR Director - FrieslandCampina Vietnam)
  4. Ms. Trần Thùy Trang (HR & Learning Director - Deloitte Vietnam) 


   hZWXnplklWybl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpqTlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnplklWybl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GXa5SFneDh
  hZWXnplklWybl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KalpKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhuaZhtVm6xtg..
  • hZWXnplklWybl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpeTm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnplklWybl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GUa5uFneDh
  hZWXnplklWybl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KXlpmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlrappnZFVvtrI.
 • Thai Nguyen Gia's picture
  Thai Nguyen Gia
  1563874769

  Tôi xin chỉ ra là nếu chọn B, team khủng long đó sẽ khét tiếng khắp công ty. Việc chọn director mới sẽ trở nên khó khăn hơn vì ai dại gì đi dính vào đám kiêu binh đó. Tất nhiên là có vài điều kiện cụ thể khiến HR phải chọn B: team chuyên gia không mọc trên cây, thời gian tạo team mới dài. Nhưng nói chung là B vẫn khả thi trong một số trường hợp.
  Mind you, director được lòng xếp và HR như thế nhưng lại làm mất lòng tất cả nhân viên thì cần phải xem xét lại. Đá hắn sang đội khác hoặc cho hắn tạo riêng team khác để so sánh với team cũ là một lựa chọn.

   hZWXnplklWybl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpeVmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnplklWybl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GUbZqFneDh
  hZWXnplklWybl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KXmJiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmtxbZtXb7Cx
 • Đỗ Hồng Phúc's picture

  Nhân sự mà bị giới hạn bởi chỉ 2 phương hướng này thì nên tuyển lại nhân sự luôn. Vì:
  - Nhân sự không làm stay interview định kỳ này, qua 6 tháng rồi mới giải quyết, để mất bò mới lo làm chuồng.
  - Có KPI đánh giá được hiệu quả cv trước và sau khi có Director mới cho tất cả vị trí hay không?
  - Stay interview hoãn binh với từng người trong team và với cả Director. Đồng thời phương án back up cho các vị trí lung lay.
  - Làm liền quy trình feedback định kỳ cho công ty.
  - Trong trường hợp giải quyết thì cũng phải feedback với Director và tìm hướng giải quyết luôn, gì chứ tuyển người lập team mới chua cho nhân sự lắm nha :))))

   hZWXnplklWybl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpiUlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnplklWybl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GVbJWFneDh
  hZWXnplklWybl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KYl5OIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9qbVVvtrI.
 • Lý Thanh Phương's picture

  Chọn B.
  Việc đồng loạt xin nghỉ sau 6 tháng làm việc với quản lý mới. Điều này chứng tỏ cách làm việc của quản lý mới là không hiệu quả cho nghỉ ngay và luôn. Bởi nếu người quản lý có năng lực sau 6 tháng làm việc sẽ không thể để chuyện đồng thời nghỉ xảy ra.
  Còn về giải quyết sau đó.
  - Cần nói chuyện với từng nhân viên và xem tình hình nguyện vọng của từng người cũng như lý do đồng thời nghỉ việc.
  - Sau đó tiến hành điều chỉnh cho hợp lý. Xem có thể điều nhân sự dưới thăng cấp lên.
  - Hay tìm kiếm 1 quản lý mới phù hợp với đặc thù công việc và có thể làm việc hiệu quả. 1 team đã làm việc và tồn tại lâu sẽ không phải ai cũng tốt nhưng tất nhiên không phải ai cũng kém. Công việc của người quản lý là phát huy khả năng của người đang làm tốt, gia tăng khả năng người đang làm kém. Và sẵn sàng loại bỏ người làm kém không cố gắng. Đồng thời tìm kiếm người có năng lực tốt tham gia vào cũng như đào tạo họ.

   hZWXnplklWybl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpiUload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnplklWybl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GVbJaFneDh
  hZWXnplklWybl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KYl5SIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9rbVVvtrI.
 • Đỗ Minh Hiếu's picture

  Sao không là chia ra để trị, mình tách team hiện tại, đưa vào 1 số mắt xích mới để leader đó quản trị, sao đó những vừa bị tách team sẽ được luân chuyển làm nv khác, dự án khác

   hZWXnplklWybl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpiUl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnplklWybl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GVbJeFneDh
  hZWXnplklWybl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KYl5WIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9sZVVvtrI.
 • Huỳnh Gia Huy's picture
  Huỳnh Gia Huy
  1564482277

  Quan trọng là kết quả công việc trong 6 tháng.vừa rồi. Nếu kết quả vẫn tốt thì là sếp đó giỏi, một thời gian ngắn mà vẫn duy trì tiến độ, bỏ qua xét nhân viên t/h này, vì nv cố gắng và thấy sếp lại mới nên chắc chắn sẽ ko nghỉ , chính điều đó dẫn đến kết quả tốt đẹp. Còn bọn xin nghĩ thì chắc ko nằm trong nhóm trước, tốt nhất là chiều ý nó đi. T/h kết quả ko khả quan thì nên cho nghỉ cả 2

   hZWXnplklWybl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpiUmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnplklWybl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GVbJiFneDh
  hZWXnplklWybl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KYl5aIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9tZVVvtrI.

Pages

hZWXnplklm2UmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...