Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJVmk2yXmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Xin hỏi sửa nhà cần chuẩn bị những gì?

Answer hZWXnJVmk2yXmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUmpyZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Hong Van's picture
1546508607

Tôi có 1 căn nhà nhỏ (4x7m) trong hẻm tại quận Phú Nhuận. Nhà cũ hiện đang cho thuê. Nhà có tầng trệt, 1 gác lửng bằng gỗ và 1 lầu đúc. Phần gác gỗ hiện khá ọp ẹp nên tôi dự tính sửa lại, và cũng tu sửa khác phần khác cho sạch đẹp. 

các anh chị nào đã từng xây sửa nhà phố, xin tư vấn giúp tôi với. Xin cảm ơn 

- sửa từ gác gỗ thành đúc giả có cần xin giấy phép?
- nên tìm đơn vị thi công ở đâu? giá cả?
- có lưu ý gì khác mà ng sửa nhà cần biết?

Xin cám ơn!     

Answer hZWXnJVmk2yXmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUmpyZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnJVmk2yXmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...