AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWYn5pglHKbnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

ASM là gì? Làm sales mấy năm thì lên được ASM?

Answer1 hZWYn5RhlGmWnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUmJuSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Answer1 hZWYn5RhlGmWnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUmJuSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • ASM là Area Sales Manager - Giám đốc bán hàng khu vực ( hay chiến tướng). Là những người xác định đúng khách hàng có nhu cầu và khả năng thanh toán thật trong vùng mình quản lý. Với vai trò ASM, các ASM hướng dẫn và cùng đội ngũ nhân viên bán hàng (Sales Rep) tiếp cận “trúng” và bán hàng thành công.

  Hoạt động bán hàng thành công phải được hoạch định trên cả hai phương diện: chiến lược và sách lược. Chiến lược bán hàng là một bản kế hoạch bao gồm các hoạt động: phương pháp tiếp cận khách hàng, xác định ưu thế cạnh tranh và mức độ thông dụng cuả mặt hàng. Sách lược bán hàng liên quan đến việc xác định khách hàng tiềm năng, quy trình bán hàng và phân tích phản hồi của khách.

  Tiếp cận đúng đối tượng khách hàng phải được thực hiện theo một cách thức hiệu quả và thích hợp. Các doanh nghiệp cũng cần chú ý thưòng xuyên thúc đẩy và quản lý các khách hàng tiềm năng bởi sự tiến triển của doanh số bán hàng phụ thuộc vào việc tìm kiếm những khách hàng tiềm năng có tần suất mua hàng nhiều nhất và giá trị đơn hàng lớn nhất. Tuy nhiên, nhiều công ty vẫn chưa có những chiến lược và kế hoạch rõ ràng để thu hút những khách hàng mới tiềm năng và giữ chân họ một cách hiệu .

  ASM thường quản lý từ 3-5 Sales Sup. Vị trí này đòi hỏi lâu năm trong ghề và sự am hiểu nhất định về các kênh phân phối cũng như mối quan hệ rộng rãi ở nhiều tỉnh khác nhau. Mỗi ASM thường coi từ sáu tỉnh trở lên do đó một tháng phải di chuyển xa nhà từ 12 ngày trở lên… Sếp siêng thì vậy chứ còn Sếp làm biếng thì lâu lâu đi một lần công tác phí vẫn lãnh đầy đủ. Bởi vậy nhiều Salesman ở khu vực xa thường ít ít gặp.

  Một ASM giỏi thì phải nắm rõ các kênh trong khu vực mình và cả những đại gia ở khu vực khác hay chạy qua bên mình bỏ boom. Các ASM nhận chỉ tiêu từ NSM (National Sales Manager - Giám đốc bán hàng quốc gia) hàng qúy hàng tháng phải tùy tình hình các khu vực mà phân bổ target. Sau đó đôn đốc, vạch ra cách làm... và liên tục dí các chú bên dưới chạy chỉ tiêu... Chỉ tiêu đối với ASM là Sell_in nghĩa là hàng nhập từ công ty. Áp lực con số vô cùng nặng nề, càng và cuối tháng càng căng thẳng.

  Nhiệm vụ chính của một ASM phải giõi tổng hợp số liệu và lên kế họach. Lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiêu thị, bán hàng;

  • Quản lý, hỗ trợ và phát triển hệ thống kênh phân phối ;
  • Xây dựng, huấn luyện và giám sát quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng.
  • Quản lý kinh doanh khu vực (vùng) được giao
  • Theo dõi khách hàng hiện có, phát triển khách khách hàng mới cho Công ty.
  • Xây dựng và điều hành hệ thống bán hàng.
  • Quản lý và đào tạo nhân viên, dẫn dắt nhân viên đạt doanh số.
  • Đảm bảo và nâng cao chỉ tiêu doanh số của sản phẩm nhân viên kinh doanh phụ trách.
  • Thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu phân phối theo tháng, quý, năm.
  • Làm báo cáo và theo dõi doanh số bán ra của sản phẩm trên đầu khách hàng theo định kỳ.
  • Phân tích số liệu bán hàng, chất lượng sản phẩm và so sánh với các sản phẩm cạnh tranh khác và đưa ra những phân tích và đánh giá để nâng cao doanh số bán hàng của sản phẩm.

   hZWYn5RhlGmWnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpSTnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYn5RhlGmWnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GRa52FneDh
  hZWYn5RhlGmWnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KUlpuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpqcJ5maFVvtrI.
hZWYn5pglHKbnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...