AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZlp1imXKUmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

CEO CUỘC ĐỜI

Answer hZWZlpxnlnKcnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iSmZqbiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Thanh Nguyen's picture
1706694744

Thấm thoắt hơn 12 năm mình bỏ con đường corporate dấn thân làm kinh doanh, cũng ngang ngửa với thời gian làm thuê trước đó. Khi đã trải nghiệm cả hai thế giới một thời gian dài, thất bại cũng nhiều mà thành công cũng có, chả thể nói thế giới nào tốt hơn nhưng mình thấy với mỗi người sẽ có một nơi "hợp hơn".

Nguồn hình: Internet

Tuy thế, Làm Thuê hay Làm Chủ, bạn chỉ thành công khi thực sự có tinh thần doanh chủ. Lằn ranh giữa 1 người chủ và một người làm thuê thực ra nó mờ lắm. Chủ kiểu gì thì cũng là người làm thuê cho khách hàng - người thực sự trả lương cho bạn. Còn thuê kiểu gì thì bạn cũng luôn có thể là chủ của một cái gì đó: làm chủ gia đình mình, lead 1 nhóm bạn hay ít nhất thì cũng là chủ của chính cuộc đời mình.

Thế nên mình mong rằng chúng ta ai cũng phát huy được tinh thần doanh chủ. Với Thanh, tinh thần doanh chủ, dù làm ở vị trí nào, thường thể hiện ở những tư duy sau:

  • Tư duy hướng về khách hàng: Biết ai là người mình cần phục vụ, biết họ muốn gì để luôn nỗ lực làm họ hài lòng.
  • Tư duy cầu tiến: không sống trên thành công ngày hôm qua, luôn thách thức bản thân nâng cao năng lực, tạo ra những giá trị mới và cách làm mới tốt hơn.
  • Tư duy chịu trách nhiệm: Bạn không có lương cao như mong muốn, dự án bạn làm chưa được thành công… dù có viện đủ lý do vì ai hay tại điều gì thì hãy hành xử như 1 CEO - lỗi từ đâu, bạn vẫn là người chịu trách nhiệm cuối cùng.
  • Tư duy tài chính: Đầu CEO giỏi nào cũng tính số như điện, biết tiền vào từ đâu, tiền ra chỗ nào và làm thế nào để tối ưu dòng tiền và lợi nhuận. Nếu đang làm thuê, dù ở vị trí nào hãy biết nghĩ cho sức khoẻ tài chính của công ty, còn nếu đang làm chủ mà chưa giỏi những điều trên thì nên đi học cho bài bản.
  • Tư duy bền vững: Những gương thành công mà Thanh biết đều có điểm chung này. Những gì dễ đến thì dễ đi nên họ luôn có sự bền bỉ và chịu đầu tư vào những gì quan trọng. Họ đặt quyền lợi của đối tác, nhân viên và cộng đồng xung quanh lên trên những lợi ích ngắn hạn trước mắt vì luôn hướng về một tương lai lâu dài phía trước.

Chúc cho các doanh nhân và những người đi làm luôn giàu tinh thần doanh chủ với nhiều nhiệt huyết và năng lượng. Để luôn có nhiều CEO Cuộc Đời thật hạnh phúc và thành công.  

Answer hZWZlpxnlnKcnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iSmZqbiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWZlp1imXKUmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...