AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJVmkmqZlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

CEO CUỘC ĐỜI

Answer4 hZWZl5ximHGdlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iSmZqbiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Thanh Nguyen's picture
1706694744

Thấm thoắt hơn 12 năm mình bỏ con đường corporate dấn thân làm kinh doanh, cũng ngang ngửa với thời gian làm thuê trước đó. Khi đã trải nghiệm cả hai thế giới một thời gian dài, thất bại cũng nhiều mà thành công cũng có, chả thể nói thế giới nào tốt hơn nhưng mình thấy với mỗi người sẽ có một nơi "hợp hơn".

Nguồn hình: Internet

Tuy thế, Làm Thuê hay Làm Chủ, bạn chỉ thành công khi thực sự có tinh thần doanh chủ. Lằn ranh giữa 1 người chủ và một người làm thuê thực ra nó mờ lắm. Chủ kiểu gì thì cũng là người làm thuê cho khách hàng - người thực sự trả lương cho bạn. Còn thuê kiểu gì thì bạn cũng luôn có thể là chủ của một cái gì đó: làm chủ gia đình mình, lead 1 nhóm bạn hay ít nhất thì cũng là chủ của chính cuộc đời mình.

Thế nên mình mong rằng chúng ta ai cũng phát huy được tinh thần doanh chủ. Với Thanh, tinh thần doanh chủ, dù làm ở vị trí nào, thường thể hiện ở những tư duy sau:

 • Tư duy hướng về khách hàng: Biết ai là người mình cần phục vụ, biết họ muốn gì để luôn nỗ lực làm họ hài lòng.
 • Tư duy cầu tiến: không sống trên thành công ngày hôm qua, luôn thách thức bản thân nâng cao năng lực, tạo ra những giá trị mới và cách làm mới tốt hơn.
 • Tư duy chịu trách nhiệm: Bạn không có lương cao như mong muốn, dự án bạn làm chưa được thành công… dù có viện đủ lý do vì ai hay tại điều gì thì hãy hành xử như 1 CEO - lỗi từ đâu, bạn vẫn là người chịu trách nhiệm cuối cùng.
 • Tư duy tài chính: Đầu CEO giỏi nào cũng tính số như điện, biết tiền vào từ đâu, tiền ra chỗ nào và làm thế nào để tối ưu dòng tiền và lợi nhuận. Nếu đang làm thuê, dù ở vị trí nào hãy biết nghĩ cho sức khoẻ tài chính của công ty, còn nếu đang làm chủ mà chưa giỏi những điều trên thì nên đi học cho bài bản.
 • Tư duy bền vững: Những gương thành công mà Thanh biết đều có điểm chung này. Những gì dễ đến thì dễ đi nên họ luôn có sự bền bỉ và chịu đầu tư vào những gì quan trọng. Họ đặt quyền lợi của đối tác, nhân viên và cộng đồng xung quanh lên trên những lợi ích ngắn hạn trước mắt vì luôn hướng về một tương lai lâu dài phía trước.

Chúc cho các doanh nhân và những người đi làm luôn giàu tinh thần doanh chủ với nhiều nhiệt huyết và năng lượng. Để luôn có nhiều CEO Cuộc Đời thật hạnh phúc và thành công.  

Anphabe là công ty tư vấn tiên phong về giải pháp Thương hiệu Nhà tuyển dụng và Môi trường làm việc Hạnh phúc. Hiện tại, Anphabe hoạt động trên 03 lĩnh vực chính: Khảo sát nhân viên, ứng viên và xu hướng nhân sự; Tư vấn chiến lược Thương hiệu nhà tuyển dụng và Môi trường làm việc Hạnh Phúc; Thực thi các chương trình thu hút, tạo động lực và giữ chân nhân tài.

Để xây dựng nguồn nhân lực hạnh phúc đa thế hệ, vui lòng liên hệ Anphabe để được tư vấn:

Answer4 hZWZl5ximHGdlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iSmZqbiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Don ald's picture
  Don ald
  1717256712

    What is your most noted accompli What is your most noted accomplishment. They may want good listeners rather than good talkers. shment. They may want good listeners rather than good talkers.    MarijuanaSeeds

   hZWZl5ximHGdlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVmZiRmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZl5ximHGdlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2SVaZiFneDh
  hZWZl5ximHGdlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5WYlJaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmtpappsbFVvtrI.
 • Don ald's picture
  Don ald
  1717691016

    I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here keep up the good work  online live  

   hZWZl5ximHGdlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVmZiRmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZl5ximHGdlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2SVaZqFneDh
  hZWZl5ximHGdlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5WYlJiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmtpappsbFVvtrI.
 • Don ald's picture
  Don ald
  1717847294

    You have a good point here!I totally agree with what you have said!!Thanks for sharing your views…hope more people will read this article!!!  In More Detail  

   hZWZl5ximHGdlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVmZiRm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZl5ximHGdlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2SVaZuFneDh
  hZWZl5ximHGdlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5WYlJmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmtpappsbFVvtrI.
 • Don ald's picture
  Don ald
  1718016192

    Thank you for taking the time to publish this information very useful!  Plots for Sale in Park View City Islamabad  

   hZWZl5ximHGdlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVmZiRnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZl5ximHGdlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2SVaZyFneDh
  hZWZl5ximHGdlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5WYlJqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmtpappsbFVvtrI.

Pages

hZWZmJVmkmqZlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...