Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZlgkmqUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWYmZlgkmqUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Giám Đốc Trung Tâm Tuyển Dụng và Thu Hút Nhân Tài

hZWYmZhnlmqblZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRpnGqbbeOz

Job Description

Mô tả công việc:
 • Chỉ đạo và trực tiếp tham gia việc xây dựng kế hoạch của đơn vị hàng năm/hàng kỳ với việc thiết lập các chương trình, kế hoạch ngân sách và các yêu cầu tổ chức thực hiện phù hợp.
 • Chỉ đạo, định hướng, điều hành, giám sát việc thực hiện các mảng công tác của TT.
 • Xây dựng kế hoạch & tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng trong hệ thống Công ty
 • Quản lý tập trung hoạt động tuyển dụng theo quy định chung của Ngân hàng và trong khuôn khổ định biên, ngân sách tuyển dụng được phê duyệt
 • Phát triển & duy trì tốt mối quan hệ với đơn vị và đối tác.
 • Tham mưu, hỗ trợ các đơn vị trong hệ thống, ban Lãnh đạo Khối trong việc xây dựng các chính sách về nhân sự, phát triển nguồn lực, chiến lược nhân sự
 • Trực tiếp tham gia hoạt động đào tạo, phát triển đội ngũ và hỗ trợ công tác tuyển dụng cho Ngân hàng.  

Phúc lợi:

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương   

Job Requirements

 • Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên
 • Chuyên ngành: Chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Ngoại thương, Ngoại giao…
 • Có kinh nghiệm quản lý 5 năm ở vị trí tương đương.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng.

Additional Information

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Giám Đốc Trung Tâm Tuyển Dụng và Thu Hút Nhân Tài

hZWYmZhnlmqblZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRpnGqbbeOz
hZWYmZlgkmqUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...