Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5xhlW6ak5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWYl5xhlW6ak5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Marketing Executive (Digital)

hZWYl5tolXGZmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRon2iWbeOz

Job Description

 • Thực hiện các công việc liên quan đến ASO (tối ưu game/app trên store)
 • Thực hiện các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads, Adwords,…
 • Phân tích nhu cầu người tiêu dùng, thị trường và xây dựng các chương trình marketing online cho các ứng dụng mobile
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn 

Job Requirements

 • Ứng viên đã có kinh nghiệm mảng Marketing online các sản phẩm game mobile, ưu tiên ứng viên từng làm cho các thị trường global
 • Suy nghĩ sáng tạo, đưa ra những bước phát triển lâu dài cho bộ phận Marketing
 • Yêu thích chơi Game, am hiểu thị trường Game
 • Am hiểu về hành vi người dùng
 • Sáng tạo và chủ động trong công việc
 • Sử dụng thành thạo Word - Excel.
 • Tiếng Anh tốt, đủ điều kiện để làm việc với đối tác nước ngoài.

Additional Information

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Marketing Executive (Digital)

hZWYl5tolXGZmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRon2iWbeOz
hZWYl5xhlW6ak5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...