AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJVmkm-WlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

CHẮM SÓC TOÀN DIỆN – NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ THÀNH CÔNG

Answer hZWZl5ximHGYlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iSmpWViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Trong hành trình công việc của tôi tại AEON Việt Nam, tôi nhận thấy rằng chăm sóc cho sức khỏe và phát triển năng lực nhân viên không chỉ mang lại lợi ích cho họ mà còn là lợi ích lớn cho doanh nghiệp. Điều này được thể hiện qua việc chúng tôi thúc đẩy các hoạt động wellbeing theo ba trụ cột chính: tinh thần, thể chất và tài chính.

Chúng tôi tạo động lực cho nhân viên thông qua các hoạt động nhóm như chạy marathon, nơi mà thành tích cá nhân không chỉ phản ánh sự cống hiến cá nhân mà còn ảnh hưởng đến đồng đội. Thêm vào đó, việc kết hợp hoạt động thể chất với các chương trình thiện nguyện không chỉ tạo động lực mà còn giúp nhân viên thấy ý nghĩa và hào hứng tham gia. chúng tôi nhận thấy, khi dành thời gian cho việc tập luyện, chất lượng công việc cũng được nâng cao đáng kể. Vì thế, có thể nói rằng Work Life Balance không phải là một ước mơ xa vời mà là một mục tiêu hoàn toàn có thể thực hiện được.

Chúng tôi cũng áp dụng một loạt các biện pháp như tạo ra con đường sự nghiệp linh hoạt như Hybrid Career Path để phát triển sự nghiệp cho mọi nhân viên với hai lựa chọn Generalist và Professionalist. Generalist là luân chuyển qua các phòng ban, Professionalist là tăng cường kỹ năng chuyên môn. Quyền lựa chọn sẽ thuộc về nhân viên. Chúng tôi tin rằng, khi được tạo điều kiện, mọi người sẽ phát huy tối đa tiềm năng của mình. Đây không phải là nghịch lý, mà là cách tiếp cận logic. Ngoài ra, chúng tôi không chỉ tập trung vào việc kêu gọi nhân viên có ownership mà còn thực hiện phương pháp coaching để hỗ trợ nhân viên phát triển sự chủ động và kỹ năng cá nhân. Điều này giúp mỗi cá nhân tìm ra khả năng và tài năng của mình trong quá trình làm việc.

Nhìn chung, việc thúc đẩy phong trào wellbeing và chăm sóc toàn diện cho nhân viên tại AEON Việt Nam không chỉ xây dựng một môi trường làm việc tích cực mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của cá nhân và tổ chức. Việc quan tâm và chăm sóc nhân viên không chỉ là một trách nhiệm mà còn là một chiến lược thông minh để đạt được thành công dài hạn và bền vững.

Chia sẻ của Bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ - Giám đốc Chiến lược Nguồn Nhân Lực, Thành viên thường trực Hội đồng thành viên AEON Việt Nam tại Hội nghị Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2023  

Theo dõi series Anpha Thought để khám phá và học hỏi thêm những tuy duy lãnh đạo của các CEO và Giám đốc Nhân sự hàng đầu.   

Answer hZWZl5ximHGYlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iSmpWViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWZmJVmkm-WlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...