Anphabe

Connecting opportunities
hZWZlpxnmXGZm5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Báo cáo Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2013

Xu hướng tuyển dụng & dịch chuyển nhân lực cao cấp 2013

Bạn sẽ biết

  • Nhóm ngành nghề sẽ tăng và giảm nhu cầu tuyển dụng
  • Xu hướng lương thưởng năm 2013
  • Mức độ cạnh tranh và xu hướng tìm việc của nhân sự cao cấp

Và nhiều hơn thế…


Báo cáo qua từng năm


Với sự tham gia của 3,361 Nhân sự cao cấp và 11 công ty Săn đầu người hàng đầu Việt Nam

Chia sẻ báo cáo

hZWZlpxnmXGZm5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...