Anphabe

Connecting opportunities
hZWZlpxnmm6WmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Báo cáo Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2014

Bạn sẽ biết

  • 4 Mục tiêu nghề nghiệp quan trọng nhất của người lao động
  • 5 lý do dẫn đến nghỉ việc/ nhảy việc tại việt nam
  • 5 Phân khúc nhân tài tại việt nam và đặc tính của họ
  • Các nhà tuyển dụng hàng đầu làm gì để thu hút & giữ chân nhân tài
  • Công thức đánh giá nhà tuyển dụng tốt
  • Đâu là Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam?

Và nhiều hơn thế…


Báo cáo qua từng năm


Khảo sát do Anphabe phối hợp với cty nghiên cứu thị trường Nielsen thực hiện, dựa trên ý kiến của người đi làm có kinh nghiệm và cấp quản lý thuộc mọi ngành nghề tại Việt Nam

Chia sẻ báo cáo

hZWZlpxnmm6WmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...