Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJVllG2Wk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

“Đón sóng” thay đổi, bạn là ai trên chuyến tàu 4.0?

Nguyên tắc thành công trong kỷ nguyên Kỹ thuật số dành cho bạn từ Báo cáo rút gọn Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2017

  • 12 xu hướng “lèo lái” tương lai nguồn Nhân lực Việt Nam
  • Khung Năng lực tương lai con người luôn làm tốt hơn máy móc
  • Mô hình hành vi lãnh đạo cấp tiến “dẫn dắt thay đổi”
  • Phương thức thành công độc quyền của các doanh nghiệp “sẵn sàng cho tương lai”

Báo cáo qua từng năm


Báo cáo Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2017 - do Anphabe thực hiện cùng với sự tư vấn chuyên môn của công ty nghiên cứu thị trường INTAGE - được phân tích dựa trên khảo sát 62.268 người đi làm tại Việt Nam từ Tháng 10 - 12/2017.

Chia sẻ báo cáo

hZWZmJVllG2Wk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...