Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRhlmyXmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh
Jotun Paints Vietnam Company Limited

Sales Engineer – Kỹ Sư Bán Hàng Dự Án (Công Trình Xây Dựng)

hZWYm51plm2WmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRqmWSdbeOz

Job Description

 • This position is open and welcome candidates who are proactive, passionate about sales and strong in technical area. You will be provided with a comprehensive and intensive training program to adapt the job.
  Vị trí này chào đón các ứng viên năng động, đam mê công việc bán hàng và có kiến thức tốt trong lĩnh vực kỹ thuật. Bạn sẽ được cung cấp một chương trình đào tạo toàn diện, vững chắc để đáp ứng được công việc.

 • To have the operative responsibility for project sales for Paints & Coatings. This entails being responsible for ensuring that imposed tasks are carried out professionally and practically pursuant to instructions, public requirements, and plans of action in order to ensure that the established objectives are achieved;
  Chịu trách nhiệm điều hành kinh doanh các dự án bán hàng Sơn và Chất phủ. Công việc này đòi hỏi có trách nhiệm đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ đặt ra, được thực hiện một cách chuyên nghiệp, thực tế theo các hướng dẫn, yêu cầu thực tiễn và kế hoạch thực hiện để đạt được các mục tiêu đề ra;

 • Set and broadcast Jotun brand in Vietnam project market by exploiting, expanding and strengthening relationship with architectures, developers, contractors to ensure Jotun Paints Vietnam be able to grow and get profit by exceeding customer expectation;
  Xây dựng và quảng bá thương hiệu Sơn Jotun cho các dự án tại thị trường Việt Nam; bằng cách khai thác, mở rộng và tăng cường mối quan hệ với các kiến trúc sư, chủ đầu tư, nhà thầu để đảm bảo Sơn Jotun Việt Nam có thể phát triển và đạt lợi nhuận vượt mong đợi khách hàng;

 • Keep customer contacts by regular visiting, responding to enquiries, technical advice on proper painting systems to achieve sales target;
  Giữ liên hệ với khách hàng, thường xuyên thăm hỏi, giải đáp thắc mắc, tư vấn kỹ thuật về hệ thống sơn phù hợp để đạt được mục tiêu bán hàng;

 • Live, work, think and sell by reflecting brave spirit of Penguin to ensure Jotun's business principles in Vietnam market;
  Sống, làm việc, suy nghĩ và bán hàng thể hiện theo tinh thần dũng cảm của Chim cánh cụt để đảm bảo các nguyên tắc kinh doanh của Jotun tại thị trường Việt Nam;

 • Be an excellent salesman by incessantly improving to ensure for the sustainable development of Jotun project team;
  Trở thành nhân viên kinh doanh xuất sắc bằng cách không ngừng cải tiến để đảm bảo sự phát triển bền vững của nhóm Dự án Sơn tại Jotun;

 • Show leading role as a big player in Paints & Coatings project market by approaching projects in large scale and building a strong and structured Jotun project team for good business result, both short and long term;
  Thể hiện tốt vai trò là người điều hành chuyên nghiệp trong lĩnh vực dự án Sơn và Chất phủ thông qua việc tiếp cận các dự án quy mô lớn và xây dựng đội ngũ dự án Jotun mạnh mẽ, được cấu trúc để đạt được kết quả kinh doanh tốt cả trong ngắn hạn và dài hạn;

 • Expand business opportunities by seeking new potential customers in the area of responsibility to increase market coverage;
  Mở rộng cơ hội kinh doanh bằng cách tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực phụ trách, để tăng độ bao phủ thị trường;

 • Co-ordinate with customer services department, production, technical services and laboratory to ensure prompt delivery, good technical service and product availability to customers in charge.
  Phối hợp cùng với Bộ phận Dịch vụ khách hàng, Sản xuất, Dịch vụ Kỹ thuật và Phòng thí nghiệm, đảm bảo cung cấp sản phẩm, tiến độ giao hàng, dịch vụ kỹ thuật cho khách hàng.  

Job Requirements

 • University graduate in relevant fields including Business Administration/ Chemistry/ Construction or Architecture universities;
  Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan về Quản trị Kinh doanh/ Hóa chất/ Xây dựng hoặc Kiến trúc;

 • At least 2 year working experience in Project sales is a priority;
  Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ít nhất trong 02 năm trong lĩnh vực dự án;

 • Able to build up and develop good relationship with potential customers, contractors and architects;
  Có khả năng xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt với các khách hàng tiềm năng, các nhà thầu, kiến trúc sư;

 • Independent, professional and suitable for dynamic and challenging working environment;
  Có khả năng làm việc độc lập, chuyên nghiệp và yêu thích môi trường làm việc năng động, nhiều thử thách;

 • Good communication skills in both Vietnamese & English.
  Kỹ năng giao tiếp tốt tiếng Việt và tiếng Anh.

*** We offer:

 • An international and professional European working environment;
  Môi trường làm việc quốc tế và chuyên nghiệp của Châu Âu;

 • Opportunities to work with Regional and Global team;
  Cơ hội làm việc với đội ngũ trong Khu vực Châu Á và toàn cầu;

 • Competence development through Jotun Academy and E-Learning Gateway;
  Phát triển năng lực thông qua hệ thống Học viện Jotun và Cổng học tập trực tuyến;

 • Attractive compensation and benefits (13th month salary, performance bonus, allowances, etc.);
  Chính sách đãi ngộ và phúc lợi hấp dẫn (Lương thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, phụ cấp, vv…);

 • Healthcare for self and your family members;
  Chăm sóc sức khỏe cho bản thân và các thành viên trong gia đình;

 • Engagement activities (Outing, Teambuilding, Family Day, Sport Day…).
  Các hoạt động gắn kết nhân viên Công ty (Du lịch, Ngày hội Gia đình, Ngày hội thể thao…).

***Địa điểm làm việc/ Working place:

 • Sales Office in Ho Chi Minh City - 37 Ton Duc Thang, D1, HCMC
 • Văn phòng Đại diện Bán hàng Hồ Chí Minh - 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  

Additional Information

About Jotun Paints Vietnam Company Limited

Jotun, headquartered in Sandefjord, Norway, is one of the world's leading manufacturers of Decorative Paints, Marine, Protective and Powder Coatings. The Jotun Group, with 67 companies and 39 production facilities, employs more than 10,300 people globally. Across four segments and seven geographical regions, the Jotun Group is represented in more than 100 countries through its subsidiaries, joint ventures, agents, branch offices and expansive network of distributors.

Seeing a prominent market in South East Asia (SEAP), Jotun opened its first factory in Thailand in 1968. Rapid economic development in the region led to new companies and factories in countries such as Singapore, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Philippines, Myanmar, Cambodia and Australia. Jotun SEAP has been awarded a Korn Ferry Engaged Performance Award for year 2019, in recognition of achieving a best-inclass level of “Enablement”. We are proud to have an incredibly diversified region with more than 2,000 employees that come from different nationality and background, working together in delivering profitable growth. Throughout our history, we have focused in providing our employees with meaningful and challenging work, rewarding them through continued learning and development, underpinned by our values of Care, Loyalty, Respect and Boldness.

Jotun Vietnam has been established since 1994, with its first production facility from 1998. As one of the most visible Norwegian brands with long establishment, we operate in 4 segments with high and consistent quality products including Decorative Paints with unique Multicolor technology, and Performance Coatings (Marine, Protective and Powder). Our major strength is providing customers with a Single Source Solution for all their coating needs. The largest single abroad investment by Jotun Group which is the modern factory, came into operation in 2021, demonstrating Jotun's long-term development strategy in the market. At Jotun Vietnam, we believe that people are our most important asset and therefore, we have been focusing on developing our employees’ competence and offering them opportunities to make differences and make their marks. 

Sales Engineer – Kỹ Sư Bán Hàng Dự Án (Công...

hZWYm51plm2WmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRqmWSdbeOz
hZWYnJRhlmyXmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...