Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJVnmW-blZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Thấu hiểu nhân tài, Giảm thiểu thất thoát

Báo cáo rút gọn Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2018 chia sẻ cho bạn những bí kíp để “tìm lại” nhân tài:

  • Bức tranh tổng quan về xu hướng thất thoát nhân tài
  • Mối quan hệ giữa động lực ngoại hiện và hiệu xuất làm việc
  • 5 yếu tố cốt lõi gia tăng nguồn động lực tự thân
  • Công thức phát triển động lực cá nhân của các chuyên gia từ các doanh nghiệp hàng đầu

Báo cáo qua từng năm


Báo cáo Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2018 - do Anphabe thực hiện cùng với sự tư vấn chuyên môn của công ty nghiên cứu thị trường INTAGE - được phân tích dựa trên khảo sát 75,481 người đi làm tại Việt Nam từ Tháng 10 - 12/2018.

Chia sẻ báo cáo

hZWZmJVnmW-blZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...