Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5holG-alpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Saint-Gobain Vietnam

INVENT YOURSELF. RESHAPE THE WORLD

Join our innovative, passionate and entrepreneurial community to improve the world of tomorrow with us.

 • hZWYl5holG-alpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmdxb5lub7Cx
Saint-Gobain Vietnam

Area Sales Manager

hZWYl5hjlHKclpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRonmSfbeOz

Job Description

 • Là cầu nối giữa nhà phân phối (NPP), khách hàng tại thị trường vật liệu xây dựng
 • Triển khai, thúc đẩy & kiểm soát việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh của NPP & nhân viên sales tại khu vực quản lý
 • Tổ chức lực lượng & triển khai hoạt động tại khu vực quản lý để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh
 • Nhận dạng các nhóm Khách hàng tại khu vực, đánh giá nhu cầu & đáp ứng các nhu cầu của khách hàng 1 cách hiệu quả.
 • Đánh giá thị trường/ đối thủ cạnh tranh/ chính sách bán hàng, đề xuất các chương trình/ chính sách cho khu vực quản lý hiệu quả nhất
 • Phối hợp với bộ phận khác trong chi nhánh có liên quan tới hoạt động kinh doanh.
 • Thực hiện chỉ tiêu doanh thu kế hoạch bán vào NPP & tồn kho
 • Thực hiện chỉ tiêu doanh thu bán ra hệ thống khách hàng T2
 • Dự báo bán hàng - Kế hoạch bán hàng Tháng/ Quý
 • Đánh giá & phân loại các nhóm khách hàng trên địa bàn
 • Phân tích tình hình thị trường/ Nhận định & đánh giá các hoạt động thị trường theo từng thời kỳ
 • Phân tích đánh giá hoạt động đối thủ cạnh tranh 
 • Phân tích Chính sách bán hàng, đề xuất CSBH phù hợp với vùng thị trường
 • Triển khai thực thi các chương trình tới các nhóm khách hàng
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh & đảm bảo thực thi các kế hoạch kinh doanh đối với NPP tại địa bàn 
 • Các hoạt động thúc đẩy bán hàng
 • Đảm bảo hệ thống nhận diện thương hiệu được thực thi tại địa bàn theo kế hoạch
 • Dịch vụ khách hàng

Job Requirements

 • Cử nhân/ Thạc sĩ chuyên ngành
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các công ty về Vật liệu xây dựng. 
 • Có khả năng lãnh đạo và quản lý nhân sự tốt
 • Có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng trong vai trò đối tác kinh doanh nhân sự chiến lược
 • Có kinh nghiệm thực tế trong xây dựng doanh nghiệp mới/ hội nhập/ hoặc bàn giao công việc để thúc đẩy những thay đổi và cải tiến có tính ảnh hưởng lớn trong tổ chức
 • Bắt buộc thành thạo các kỹ năng Word, Excel, and Powerpoint 
 • Ưu tiên biết sử dụng tốt Tiếng Anh 

Liên hệ chị Phương – phuong.dinhthithu@saint-gobain.com để có thêm thông tin.

Additional Information

About Saint-Gobain Vietnam

Saint–Gobain Vietnam belongs to Saint-Gobain Group, the world's largest building material company and one of the world’s 100 largest industrial groups. Established in 1665, the group is organized into four business sectors: Construction Products, Innovative Materials, Building Distribution and Packaging. Saint-Gobain employs more than 180,000 people and operates in 67 countries worldwide. With the market leadership position in each of its core businesses, the Group achieved 2018 sales of €41.8 billion. Saint-Gobain's ambition is "to become the world leader in the habitat and construction markets, designing, manufacturing and distributing building materials, providing innovative solutions to meet growing demand in emerging countries, for energy efficiency and the environmental protection".

https://www.saint-gobain.com/en

http://www.saint-gobain.com.vn/vi 

Area Sales Manager

hZWYl5hjlHKclpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRonmSfbeOz
hZWYl5holG-alpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...