Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZVplWycnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh
DNP Corp

Brand Manager

 • DNP Corp , Ha Noi - Ho Chi Minh - Vietnam
 • 2000 Competitive
 • Posted: 24 Aug 2021
hZWYmZVmk3CdlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRpm2mdbeOz

Job Description

I. JOB PURPOSES:

Lead and drive the Brand Strategy in CMC. Key responsibilities including:

 • leading the annual brand strategic review, brand marketing strategy development, and deployment for brand activities under the area of responsibility, with the ambition of profitable growth
 • shaping the brand development based on 1) integrating robust consumer, market, & business insight; 2) developing innovative product and relevant product pipelines; and 3) delivering excellent product activation, communication, trade marketing coordination.

II. JOB DESCRIPTION

1. Brand vision:

 • Position CMC brand as a market leader in Vietnam offering a wide range of products and services for tiles business
 • Short term is to build a brand storyboard to support sales and launch hitch programs
 • Long term: CMC is the leading “top of mind” tiles brand in Vietnam

2. Brand Strategies:

 • Define brand character & USPs
 • Product, Pricing, Place (distribution), Promotion strategy
 • Develop and monitor measures to improve brand profitability and justify every element of marketing spend

3. Marketing deployment:

 • Lead and own the development of brand strategies, annual brand cycle plans, and brand activities that are in line with CMC’s objectives
 • Constant conduct customer, market analysis to gain robust consumer insight & the understanding of evolving market dynamics and opportunities
 • Work closely with sales, R&D, manufacturing to study, propose and launch new innovative products and campaigns
 • Coordinate Communication & Trade Marketing to maximize impacts on Sales growth, profitability, and customer’s satisfaction
 • Monitor brand volume and share performance to ensure KPI achievement while proposing necessary initiatives to address the gap or maximize the growth
 • Manage external advertising agencies to ensure that deliverables are addressing the brief, at high quality, and are delivered on time

4. Leadership & Management:

 • Direct, Motivate and Support team to achieve functional KPIs
 • Recruit, Coach, Develop strong team & team’s capability
 • Excellent cross-function collaboration to achieve common’s objectives

5. Digital/Innovation:

 • Develop an effective digital strategy
 • Develop effective contents for the brand’s digital communication

Job Requirements

 • Bachelor/Master degree specialized in Marketing expertise
 • Ideally 5+ years working experience in a dynamic construction category; at least 2 years of experience in a management level role (manager of the manager)
 • Previous experience successfully building the brand, product development, as well as a good understanding of activation (campaign development & touch-points applications)
 • Proven experience fostering and driving innovation and creativity within an organization
 • Demonstrated experience influencing and winning buy-in from senior-level stakeholders
 • Presentation skills & public speaking
 • Excellent use of Microsoft Office/computer
 • Good knowledge of media/ social/ digital tools
 • Business savvy and commercially driven with an extensive knowledge of brand management that includes brand equity building and product pipeline development
 • Demonstrate ability to develop and provide clear strategy and direction to a multi-functional team
 • Proven experience fostering and driving innovation and creativity within an organization

Additional Information

About DNP Corp

Được thành lập từ năm 1976, DNP Corp (Dong Nai Plastic JSC) được tổ chức theo mô hình công ty đầu tư (investment holding), gồm nhiều đơn vị thành viên, tập trung cho hai ngành chiến lược là Nhựa và Nước sạch. Với ngành Nhựa, DNP hoạch định lọt vào top 3 công ty Nhựa tại Việt Nam về quy mô và đa dạng sản phẩm trong 5 năm tới. Riêng ngành Nước, DNP đặt mục tiêu trở thành đơn vị tư nhân số 1 đầu tư vào ngành nước, tiên phong về công nghệ, sáng tạo và trình độ tin học hóa.

Trong những năm qua, DNP có mức tăng trưởng nhanh và liên tục với tổng tài sản đạt trên 4.800 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt gần 2.800 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hơn 1.200 nhân sự. Hiện, DNP đang sở hữu 15 nhà máy tại các tỉnh thành khác nhau trên cả nước, tổng công suất các sản phẩm nhựa là 8.500 tấn/tháng và 700.000m3 nước sạch/ngày đêm. Nhiều hoạt động đầu tư của DNP đang được xúc tiến mạnh mẽ và hứa hẹn mang lại hiệu quả trong thời gian tới.

Hướng tới sự phát triển bền vững, DNP Corp sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ và có chiều sâu với triết lý “Do better – Làm tốt hơn” để phát triển nguồn nhân lực, tạo ra một môi trường làm việc hiện đại với các chính sách đãi ngộ vượt trội. Trong lộ trình ấy, DNP Corp vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những đồng đội, những nhân tài đủ năng lực và tố chất cùng gia nhập đội ngũ.

Brand Manager

hZWYmZVmk3CdlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRpm2mdbeOz
hZWYmZVplWycnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...