Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJtkknKVnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

70% quản lý cấp trung nghỉ việc vì câu nói của CEO trong thời Covid

Answer2 hZWYmJtkkm6Vl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUlZ2XiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Nguyễn Hương's picture
1597306102

Trong bối cảnh Covid-19 kéo tụt doanh thu offline của các doanh nghiệp bán lẻ, một doanh nghiệp có 12 cửa hàng tại Hà Nội và TPHCM đã triệu tập các trưởng bộ phận để bàn giải pháp tháo gỡ. Các trưởng bộ phận đưa ra rất nhiều giải pháp (đóng bớt số cửa hàng, cắt giảm chi phí bla bla...) nhưng CEO lắc đầu cho rằng không hợp lý, cho rằng cách đấy không hiệu quả. Cuộc họp bàn cách tháo gỡ khó khăn kéo dài trong bế tắc và mệt mỏi, khi mọi ý kiến đưa ra đều bị CEO bác bỏ. Cuối cuộc họp, vị CEO này tuyên bố kết luận: Tất cả trưởng bộ phận PHẢI giảm lương 50% - 70%. 

Mọi người rất hụt hẫng, vì cho rằng cuộc họp chỉ mang tính hình thức còn quyết định CEO đã có từ trước rồi. Từ thời điểm ấy thì các cấp quản lý bắt đầu có những bức xức, và dần quyết định thôi việc. 

Thực ra, trong mùa dịch chuyện cắt giảm lương thưởng ở cấp quản lý không phải hiếm gặp nhất là ở các công ty đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Covid, nhưng tại sao quyết định của vị CEO lại dẫn đến một kết quả đáng buồn như vậy? Ông ta có thể làm gì khác trong tình huống này? Mời mọi người cùng bàn luận.


Answer2 hZWYmJtkkm6Vl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUlZ2XiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Lê Khải's picture
  Lê Khải
  1597373933

  Do cách truyền thông của vị CEO này, thường thì các công ty khi có khủng hoảng sẽ hạn chế động đến cục lương của nhân viên, trước hết sẽ cắt những cái râu ria về phúc lợi, những chi phí không trực tiếp tạo ra doanh thu, cuối cùng khi công ty không còn nguồn dự phòng mới quyết định cắt lương. Có thể công ty này đã tới bước cuối cùng mới quyết định cắt như vậy nhưng truyền thông không cẩn thận thì kiểu gì cũng bị tác dụng ngược ngay. Một số công ty CEO chia sẻ thẳng thắn và kêu gọi mọi người tự nguyện giảm lương của mình vì tập thể, tôi tin không một quản lý nào lại đứng nhìn công ty đứng bên bờ vỡ phá sản, vì cứu công ty là cứu lấy chính họ.

   hZWYmJtkkm6Vl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5WanYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJtkkm6Vl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KScp2FneDh
  hZWYmJtkkm6Vl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OVnZuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmtraJxtVm6xtg..
 • Hà Minh Thảo's picture
  Hà Minh Thảo
  1597740368

  Đợt dịch bùng phát mình cũng bị giảm 70% lương nè, nhưng cũng hiểu tình hình chung nên chẳng dám kêu ca. Qua dịch cả tập thể chiến đấu trở lại. Chúng ta cũng phải đặt mình ở vị trí CEO một xíu, trong tình huống này anh ta có vẻ khá cô đơn khi đưa ra quyết định, nỗi lo, tâm trạng hoang mang đã khiến anh ta phải xuống tay thế này chắc không dễ dàng gì. Nhưng bài học là đừng giữ sự cô đơn! Đừng "một tay che cả bầu trời", cũng đừng có ghé vai làm người khổng lồ gánh cả giang sơn".

   hZWYmJtkkm6Vl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5aRmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJtkkm6Vl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KTaZmFneDh
  hZWYmJtkkm6Vl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OWlJeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm1vcZhmVm6xtg..
hZWYmJtkknKVnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...