Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5dklW-Zk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

[The Asia HRD Awards 2018] Ông Đinh Bá Thành – Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc Tổ hợp ĐatViet VAC - hạng mục Movers & Shakers

Answer1 hZWYm5dklW-Zk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aTmpubiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Xin chức mừng Ông Đinh Bá Thành – Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc Tổ hợp ĐatViet VAC đã được vinh danh tại hạng mục Movers & Shakers (người dẫn đầu và thay đổi) tại lễ trao giải The Asia HRD Awards 2018. 

Được mệnh danh là người tiên phong trong lĩnh vực truyền thông và giải trí tại Việt Nam, Ông Đinh Bá Thành là người sáng lập và dẫn dắt thành công Tổ hợp ĐatViet VAC đưa ĐatViet VAC trở thành tập đoàn công nghệ giải trí truyền thông đầu tiên và lớn nhất Việt Nam. Thành lập 1994 với giấc mơ và sứ mệnh “thay đổi cách nhìn về truyền thông và giải trí”, từ xuất phát điểm 3 công ty thành viên ĐatViet VAC đã phát triển mạnh mẽ với 11 công ty thành viên, gồm các tên tuổi lớn nhất trong ngành như: DongTay Promotion, TK-L (công ty cung ứng bản quyền truyền hình), M&T Pictures, DID TV, Nomad MGMT VietNam.

Bên cạnh đó, ông Đinh Bá Thành cũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Đầu tư năng động Eastspring Investments Việt Nam, thành viên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Hội đồng Doanh nghiệp ASEAN, Câu lạc bộ Kinh doanh ASEAN và là thành viên của YPO từ năm 1998. 

Congratulations to Mr. Dinh Ba Thanh and to DatVietVAC!


(Ông Triệu Thế Hiệp – đại diện cho Ông Đinh Bá Thành đang trong thời gian công tác tại nước ngoài nhận giải)

#TheAsiaHRDAwards2018 #winner #DatVietVAC #HappinessAtWorkSummit2018


Answer1 hZWYm5dklW-Zk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aTmpubiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Dorian Gray's picture
  Dorian Gray
  1643316608

  Thanks!

   hZWYm5dklW-Zk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVmJWTmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYm5dklW-Zk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2OSa5qFneDh
  hZWYm5dklW-Zk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5SVlpiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpwcZdlaFVvtrI.
hZWYm5dklW-Zk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...