Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5polmyYnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Bạn phát hiện một nhân viên chủ chốt thường xuyên sử dụng thời gian ở công ty để làm việc cá nhân. Bạn sẽ xử lý như thế nào?

Answer2 hZWXn5polmyYnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZlpqViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Phụng Nguyễn's picture
1571024332

Bạn phát hiện một nhân viên chủ chốt thường xuyên sử dụng thời gian ở công ty để làm việc cá nhân. Bạn sẽ xử lý tình huống này thế nào?.

A. Nói chuyện ngay, yêu cầu nhân viên dừng ngay hành vi vi phạm, nếu không sẽ kỉ luật

B. "Nhắm mắt làm lơ" miễn là họ hoàn thành công việc được giao

C. Nói chuyện với sếp trực tiếp của nhân viên & yêu cầu họ nhắc nhởAnswer2 hZWXn5polmyYnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZlpqViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Ho Thanh Lam's picture
  Ho Thanh Lam
  1571025787

  Tôi nghĩ nếu thấy nhân viên có những biểu hiện lơ là và ảnh hưởng đến công việc thì chắc chắn không thể ngó lơ như phương án B. Câu chuyện quản lý nên bắt đầu từ người line manager, hãy tạo một cuộc trao đôi nhỏ với người sếp trực tiếp của nhân viên đó để họ nắm tình hình và có biện pháp phù hợp. Sau đó nếu vẫn không okei nữa thì HR mới là người ra mặt nói chuyện trực tiếp để giải quyết vấn đề.

   hZWXn5polmyYnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpmXl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5polmyYnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GWb5eFneDh
  hZWXn5polmyYnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KZmpWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmpvaJdoVm6xtg..
 • Tan Lam's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Tan Lam
  1571039216

  Chúng ta không ai làm việc cả ngày liên tục hoặc làm hết giờ cả, mặc dù có những khi áp lực, cường độ, thời gian đòi hỏi mà phải làm nhiều trong một lúc hoặc một khoảng thời gian nào đó nhưng sẽ có lúc cũng xong việc, rỗi việc. Nếu nói làm việc liên tục, làm ngày đêm không nghỉ ... chỉ là cường điệu, thổi phồng, không thực.

  Cho nên, Theo cá nhân mình thì cần xem và đánh giá việc sử dụng thời gian Cty để làm việc cá nhân như thế nào.

  Cụ thể dùng vào những việc gì, thời gian đó có thực sự ảnh hưởng và ảnh hưởng đến mức độ nào (nếu có) đến công việc chung/Cty. Việc ảnh hưởng (nếu có) thì về hiện tại hoặc tương lai sẽ ra sao. Hay nó có phần đóng góp cho công việc.

  Ở đây, đề cập đến nhân viên chủ chốt thì có lẽ họ cũng đủ tầm để hiểu và biết việc họ làm, thậm chí biết việc bạn biết và họ cũng tự đánh giá được việc họ làm ra sao (vì là chủ chốt).

  Do đó, cần làm việc trực tiếp để chúng ta nắm rõ vấn đề và áp với những quy định ràng buộc của Cty để cho mọi việc được hợp lý, hiệu quả,thẳng thắng nhưng nó cũng thể hiện trân trọng nhau mà làm việc trực tiếp.

  Bởi thực tế có nhiều người học qua mạng, hay tìm hiểu thông tin ... cho công việc là điều cần thiết, chỉ là sắp xếp cho ổn hoặc nếu cần thì ta đưa vào nhiệm vụ và giao cho họ công việc đó. Hoặc lắm khi do quản lý trực tiếp của họ lơ là mà ra chuyện.

  *** Ngay cả khi như chúng ta góp ý, tư vấn nhau qua Anphaber chẳng hạn.

  Theo quan điểm cá nhân thì nên áp dụng A trước, nâng được nhận thức cho nlđ. Nếu tái diễn sẽ dùng đến B.

   hZWXn5polmyYnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpmXmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5polmyYnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GWb5iFneDh
  hZWXn5polmyYnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KZmpaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwbZpmVm6xtg..
hZWXn5polmyYnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...