Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRllG-XnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Bảo hiểm xã hội tính thế này có đúng ko?

Answer4 hZWYnJRllG-XnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZnJyaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Lý Thanh Hải's picture
1573722274


Answer4 hZWYnJRllG-XnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZnJyaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Ta Dao Anh Hong .'s picture

  Lãi suất ngân hàng hiện nay dao động 4,5%-5,5%/năm nên lấy số trung bình khoảng 5%/năm. Do mình gửi góp liên tục mỗi tháng 2.5tr thì sau 30 năm tổng tiền gốc cộng với lãi là 1,180,646,588. Đây là lúc bước vào tuổi 60, ta đem lấy hết tiền này gửi ngân hàng, thì hàng tháng sẽ nhận lãi là 4,919,360 và gốc là 1,180,646,588 vẫn bảo toàn. Ngược lại nếu đóng BHXH thì bước vào tuổi 60 ta nhận hàng tháng 7,5tr, nếu ta sống được thêm 13 năm nữa thì tổng tiền ta nhân được là 1,170,000,000 xem như ta bắt đầu huề vốn và nếu tiếp tục sống ta sẽ có lời. Nếu ta tự tin có thể sống lâu thì nên đóng BHXH để khi về hưu lãnh hàng tháng, còn không tự tin thì nên rút BHXH một lần.    hZWYnJRllG-XnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpqVlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnJRllG-XnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GXbZWFneDh
  hZWYnJRllG-XnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KamJOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmloaZlpVm6xtg..
 • Tan Lam's picture
  Tan Lam
  1576654887

  Vấn đề là từ khi bạn tính như trên cho đến khi răng long đầu bạc thì những ốm đau, bệnh tật hay tai nạn thì với giá dịch vụ bạn sẽ chịu đựng được bao nhiêu, bao lâu.

  Thông thường, những người biết suy tính về tiền bạc như đề bài thì họ không để số tiền yên như vậy mà :

  1. Dùng một phần để kinh doanh thương mại hy vọng tăng lên. Nhưng thường chỉ nghĩ là thắng mà thực tế thắng bại là có thật hoặc khi thua thì lại không dám nói.

  2. Tiêu xài cho mình hoặc cho gia đình, đầu tư cho con cái và chuyện thắng bại thực tế cũng như 1.

  Nghĩ và nói mạnh, thậm chí có người còn nói cứng quyết tâm như đinh đóng cột về số tiền như bạn tính bên trên. Nhưng.

  *** Nhưng thực tế thì hầu hết những người công nhân, nhân viên, quản lý cấp quản đốc, phòng ban ... có chuyên môn hoặc kinh nghiệm cũng không ít... mà mình làm thủ tục thì hầu hết đều thất bại. 

  Có người vài tháng sau quay lại xin làm công nhật hoặc khoán việc.

  Có người đến nơi khác cũng làm như trên.

  Có người đầu tư, kinh doanh được một thời gian cũng lâm cảnh tương tự.

  Chỉ một số ít người trụ được với quy mô và công việc phù hợp với quá khứ đã có. Một số trụ được rồi sau này cũng phát triển tốt. Một số sau này phát triển nhưng lại vung tay quá trán, quá tầm cũng lại quay ra chạy chợ.

  Nói vậy để thấy khi ta tính thì ta cắt bỏ tất cả. Trong khi thực tế thì mọi thứ vẫn tồn tại, tác động liên tục.

  Tuy nhiên, quyết định là ở mỗi người. Không phải ai lười cũng đều chết đói mà cũng không phải quyết tâm, tính toán hay, cầm tiền nhiều đều thành công.

  Và tính được như bạn cũng rất rất nhiều người tính được. Nhưng đa phần tính để biết. Không phải họ không dám nhưng họ có biết về phần (***) đã ghi bên trên. 

  Ý kiến chỉ mang tính cá nhân. Còn quyết định vẫn là ở mỗi người.

  Chúc thành công. 

   hZWYnJRllG-XnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpuTlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnJRllG-XnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GYa5SFneDh
  hZWYnJRllG-XnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KblpKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwbZpmVm6xtg..
 • Lý Thanh Ngân's picture
  Lý Thanh Ngân
  1577693607

  Mình nên hiểu bản chất của bảo hiểm nhé mọi người:
  - Bảo hiểm là biện pháp chia sẻ rủi ro của một người hay của một số ít người cho cả cộng đồng những người có khả năng gặp rủi ro cùng loại; bằng cách mỗi người trong cộng đồng góp một số tiền nhất định vào một quỹ chung và từ quỹ chung đó bù đắp thiệt hại cho thành viên trong cộng đồng không may bị thiệt hại do rủi ro đó gây ra.
  - Bảo hiểm xã hội là loại hình bảo hiểm do nhà nước tổ chức và quản lý nhằm thỏa mãn các nhu cầu vật chất ổn định cuộc sống của người lao động và gia đình họ khi gặp những rủi ro làm giảm hoặc mất khả năng lao động.

   hZWYnJRllG-XnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpuUload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnJRllG-XnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GYbJaFneDh
  hZWYnJRllG-XnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5Kbl5SIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9tbVVvtrI.
 • Chung Hoài Nam's picture
  Chung Hoài Nam
  1577698103

  Nhiều người so sánh giữa việc đóng BHXH với việc lấy tiền đó đi đầu tư kinh doanh hay nhận BHXH một lần so với việc để nhận lương hưu - Sự thật như thế nào?
  Nếu pháp luật cho phép thì nhiều người sẽ chọn cách không đóng BHXH mà lấy tiền đó đi đầu tư, kinh doanh để sinh lời nhiều hơn; tuy nhiên, một vấn đề được đặt ra là: “Tính tất yếu trong đầu tư, kinh doanh là thịnh thì lời, suy thì lỗ; nếu lời thì không sao, nhưng lỗ thì tiền đâu để bạn chữa bệnh khi ốm đau, về già tiền đâu để sống?... Khi đấy Nhà nước, xã hội lại khốn đốn trong câu chuyện an sinh xã hội”.

   hZWYnJRllG-XnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpuUmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnJRllG-XnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GYbJiFneDh
  hZWYnJRllG-XnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5Kbl5aIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpqaptrZlVvtrI.
hZWYnJRllG-XnJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...