Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5xjkmuUmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Bí kíp để bạn trở thành "đại sứ" thương hiệu nhà tuyển dụng

Answer1 hZWYl5xjkmuUmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWmJWViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Trang Pham's picture
1614155767

List công việc cụ thể biến bạn trở thành Đại sứ Thương hiệu Nhà tuyển dụng: 

 • Chia sẻ tin tức tuyển dụng qua người thân, bạn bè, mạng xã hội
 • Giới thiệu bạn bè vào vị trí công ty đang ứng tuyển
 • Giới thiệu về văn hóa công ty, môi trường làm việc qua trong cuộc nói chuyện với bạn bè, người thâm
 • Chia sẻ hình ảnh môi trường làm việc, câu chuyện trong công ty trên mạng xã hội
 • Giới thiệu mọi người cùng tham gia minigame, khảo sát,... do công ty tổ chức. 

Bạn còn làm cách gì biến bản thân trở thành Đại sứ Thương hiệu nhà tuyển dụng? 

Answer1 hZWYl5xjkmuUmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWmJWViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Mai Nguyen's picture
  Mai Nguyen
  1614159146

  Có khi đơn giản chỉ là share các bài post của công ty trên mạng xã hội giúp thông tin công ty được truyền tải đến thông điệp, tin tức, cơ hội nghệ nghiệp, môi trường làm việc đến mạng lưới bạn bè của bạn. 

   hZWYl5xjkmuUmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5uRload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYl5xjkmuUmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KYaZaFneDh
  hZWYl5xjkmuUmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OblJSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmZubZpoVm6xtg..
hZWYl5xjkmuUmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...