Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpRnmGyanJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Các anh chị có thể gợi ý cho em một vài cách tiếp cận khách hàng trung cấp và cao cấp không ạ?

Answer hZWYlpRnmGyanJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXmpeaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Hậu Trần's picture
1565621148

Chào các anh chị,

Chuyện là em mới được tuyển vào làm Marketing cho một công ty phân phối nội thất cao cấp. Công ty mới thành lập và em với sếp đang tìm cách tiếp cận giới thiệu sản phẩm được cho đối tượng khách hàng trung và cao cấp ạ.Trước đây em mới chỉ được làm kiểu "cưỡi ngựa xem hoa" cho một vài sản phẩm tiêu dùng thông thường nên giờ em bị ngợp. Nhờ các anh chị có kinh nghiệm cho em xin một vài gợi ý với ạ.

Em cảm ơn rất nhiều!

Answer hZWYlpRnmGyanJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXmpeaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYlpRnmGyanJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...