Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRjmW-WnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

CÁCH CHUYỂN ĐỔI CHUỖI KÝ TỰ VỀ HÀM SỐ TRONG EXCEL - HÀM VALUE

Answer hZWYnJRjmW-WnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iRl5iYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
huyhoang nguyen's picture
1656439675

Bạn là người thường xuyên tiếp xúc với Excel, phải làm việc nhiều với các bảng số liệu chắc không còn xa lạ với hàm VALUE. Đây là hàm Excel cơ bản, thường được kết hợp với các hàm thông dụng khác để giải quyết nhanh chóng công việc. Bài viết này Azgad Edu sẽ chia sẻ cho bạn cách dùng hàm này khi kết hợp với các hàm Excel khác nhé!

Hàm VALUE trong Excel

Hàm VALUE là hàm trả về ký tự số trong một chuỗi ký tự trên bảng tính Excel, hiểu cách đơn giản đây là hàm đổi chuỗi ký tự thành số.

Hàm VALUE trong Excel thường được kết hợp với nhiều hàm khác như hàm LEFT, hàm RIGHT, hàm MID,… để giải quyết những yêu cầu phức tạp của bài toán.

Cấu trúc =VALUE(Text)

Trong đó:

 • Text: Chuỗi số được đặt trong dấu ngoặc kép ” ” hoặc công thức chứa chuỗi ký tự số mà các bạn muốn chuyển đổi.

 • Text: Định dạng ngày tháng, thời gian hoặc hằng số, nếu không đúng các định dạng này thì hàm VALUE sẽ xuất hiện báo lỗi.

Các dạng kết hợp hàm VALUE trong Excel

Hàm VALUE thường được kết hợp với các hàm LEFT, hàm RIGHT, hàm MID để cắt chuỗi tùy theo yêu cầu của bài toán.Để chuyển kết quả về dạng ký tự số bạn cần sử dụng chức năng của hàm VALUE.Khi cắt chuỗi thì định dạng các chuỗi chưa phải là định dạng số nên cần kết hợp với hàm VALUE để chuyển về dạng ký tự số.

Hàm RIGHT trong Excel

Cấu trúc hàm RIGHT  trong Excel

= RIGHT (Văn bản; [Số_chân])

Trong đó

 • Text: Chuỗi văn bản có chứa các ký tự mà bạn muốn trích xuất, bắt buộc phải có.

 • Number_chars: Số lượng ký tự cần lấy từ vị trí cuối bên phải của Text, tùy chọn đối số.

Lưu ý

 • Number_chars phải >= 0, nếu Number_chars < 0 thì hàm RIGHT sẽ trả về lỗi #VALUE!.

 • Number_chars > độ dài Text thì hàm RIGHT sẽ trả về toàn bộ Text.

 • Nếu bạn bỏ qua Number_chars thì hàm Excel sẽ mặc định Number_chars là 1.

 • Nếu hàm Excel báo lỗi #VALUE!, bạn nên kiểm tra lại giá trị Number_chars.

 • Cần loại bỏ khoảng trắng không cần thiết trong chuỗi văn bản bằng hàm TRIM để không ảnh hưởng đến kết quả mà bạn cần trích xuất.

 • Cũng giống hàm LEFT, hàm RIGHT không thực hiện được với ngày tháng, cách duy nhất để hàm Excel này hiểu bạn nên chuyển về định dạng Text.

Bài viết trên Azgad đã hướng dẫn cho bạn rất chi tiết về cách dùng hàm RIGHT trong Excel và cách kết hợp với các hàm cơ bản khác như hàm LEN, hàm VALUE và hàm SEARCH. Azgad hy vọng với bài viết này, bạn sẽ hoàn thành thật tốt công việc của bản thân. Theo dõi Azgad Edu để nhận thêm nhiều bài học bổ ích hơn nhé!

Hàm LEFT kết hợp với hàm LEN để lấy chuỗi ký tự

Hàm LEFT là một hàm cơ bản trong Excel, nếu bạn là người thường xuyên làm việc với Excel thì không còn xa lạ về hàm này. Đây là hàm thuộc nhóm hàm xử lý chuỗi, dùng để cắt chuỗi ký tự bên trái trong chuỗi văn bản, hàm LEFT giúp người dùng để tìm kiếm thông tin nhanh chóng, thay vì phải tìm kiếm theo cách thủ công. Bài viết hôm nay Azgad Edu sẽ chia sẻ cho bạn chi tiết về cách dùng của hàm và những lưu ý khi dùng hàm cắt chuỗi này nhé! 

Cấu trúc của hàm trong Excel

=LEFT(Text, [Number_chars])

Trong đó:

 • Text: Chuỗi văn bản có chứa các ký tự mà bạn muốn trích xuất, bắt buộc phải có.

 • Number_chars: Số ký tự cần lấy từ vị trí đầu tiên bên trái của Text, tùy chọn đối số.

Lưu ý

 • Number_chars phải >= 0, nếu Number_chars < 0 thì hàm Excel sẽ trả về lỗi #VALUE!.

 • Number_chars > độ dài Text thì hàm Excel sẽ trả về toàn bộ Text.

 • Nếu bạn bỏ qua Number_chars thì hàm Excel sẽ mặc định Number_chars là 1.

Answer hZWYnJRjmW-WnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iRl5iYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

  There are no answers to this question yet.
hZWYnJRjmW-WnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...