Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pnlmqWm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Cách đạt 500 điểm TOEIC

Answer hZWXn5pnlmqWm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aYnJ2UiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
le ngoc's picture
1570146984

TOEIC 500 điểm là một số điểm mà nhiều bạn muốn đạt được vì hầu hết các trường đại học ở Việt Nam đều yêu cầu sinh viên đạt 500 điểm để xét tốt nghiệp.

Làm thế nào để lấy được 500 điểm TOEIC? Mình xin chia sẻ với mọi người lộ trình học TOEIC 500 mà mình đã thử và thành công!

Trước hết là chúng ta cần xác định xem trình độ hiện tại của mình đang được bao nhiêu điểm, để biết mình còn hổng kiến thức ở chỗ nào để mà lấp vào.
Để làm được điều này, bạn có thể làm các đề thi thử TOEIC online. Làm đề thi thử còn giúp bạn làm quen với cấu trúc đề thi để khi đi thi thật không bỡ ngỡ nữa.

Sau khi đã biết level của mình, bạn cần tập trung học ngữ pháp & học thêm từ vựng dành riêng cho mục tiêu TOEIC 500.

Bởi vì ngữ pháp là nền tảng cho tất cả mọi thứ nên một khi bạn nắm chắc ngữ pháp thì khả năng làm bài đúng 7 phần của bài thi TOEIC sẽ tăng lên đều, chứ không chỉ tiến bộ riêng phần nào.
Để học ngữ pháp cơ bản, bạn có thể bắt đầu với sách Starter TOEIC hoặc Very Easy TOEIC.

Còn đối với từ vựng TOEIC, cách tốt nhất để nhanh chóng học được nhiều từ cho mục tiêu TOEIC 500 là học bộ 600 từ vựng thiết yếu cho TOEIC. Đây là 600 từ thông dụng trong bài thi nên bạn nên dành sức lực của mình để những từ này hơn là những từ không liên quan.
Ngoài ra, trong quá trình làm bài thi thử, bất cứ khi nào bạn gặp từ mới thì đều nên ghi chú lại nghĩa của từ, từ loại, cách phát âm và câu ví dụ để tiện ôn tập sau này.

Một điều cuối cùng là chúng ta cần hiểu rằng để đạt được số điểm chứng chỉ TOEIC 500 là một quá trình tương đối dài, không phải ngày một ngày hai là đạt được. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta phải kiên nhẫn và sắp xếp thời gian học đều đặn (tốt nhất là mỗi ngày 30 phút). Chẳng bao lâu bạn sẽ đạt được 500 điểm thôi!

Answer hZWXn5pnlmqWm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aYnJ2UiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXn5pnlmqWm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...