Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRjmHKVlpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

CÁCH SỬ DỤNG HÀM CẮT CHUỖI KÝ TỰ BÊN PHẢI TRONG EXCEL

Answer hZWYnJRjmHKVlpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iRl5iXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
huyhoang nguyen's picture
1656439614

Hàm RIGHT là một hàm cơ bản trong Excel, nếu bạn thường xuyên làm việc với Excel thì không còn xa lạ về hàm này. Giống với hàm LEFT, RIGHT là hàm thuộc nhóm hàm xử lý chuỗi, dùng để cắt chuỗi ký tự bên phải trong chuỗi văn bản, giúp người dùng để tìm kiếm thông tin nhanh chóng, thay vì phải tìm kiếm theo cách thủ công. Bài viết hôm nay Azgad sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết về cách dùng của hàm RIGHT  và những lưu ý khi dùng hàm cắt chuỗi này nhé!

Hàm RIGHT trong Excel

Cấu trúc hàm RIGHT trong Excel

= RIGHT (Văn bản; [Số_chân])

Trong đó

  • Text: Chuỗi văn bản có chứa các ký tự mà bạn muốn trích xuất, bắt buộc phải có.

  • Number_chars: Số lượng ký tự cần lấy từ vị trí cuối bên phải của Text, tùy chọn đối số.

Lưu ý

  • Number_chars phải >= 0, nếu Number_chars < 0 thì hàm RIGHT sẽ trả về lỗi #VALUE!.

  • Number_chars > độ dài Text thì hàm RIGHT sẽ trả về toàn bộ Text.

  • Nếu bạn bỏ qua Number_chars thì hàm Excel sẽ mặc định Number_chars là 1.

Hàm LEFT kết hợp với hàm LEN để lấy chuỗi ký tự

Để hiểu rõ hơn về cách dùng hàm LEFT trong Excel, bạn hãy cùng Azgad thực hành ví dụ bên dưới về BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG BÁN THÁNG 1 NĂM 2022.

Hàm LEFT khi kết hợp thêm hàm LEN giúp người dùng loại bỏ ký tự nhất định từ phần cuối của chuỗi ký tự.

Ví dụ 3: Dùng hàm LEFT kết hợp để loại bỏ 4 ký tự của chuỗi ký tự Tên.

Để giúp hàm Excel loại bỏ 4 ký tự của chuỗi ký tự trong ô B3, bạn nhập công thức vào ô địa chỉ.

=LEFT(B3, LEN(B3)-4) 

Tiếp tục nhấn ENTER để hàm Excel thực hiện cắt chuỗi ký tự.

Kết quả hàm Excel trả về là chuỗi ký tự còn lại khi đã bỏ 4 ký tự cuối cùng trong chuỗi ký tự, gồm cả dấu cách.

Hàm LEFT kết hợp hàm VALUE để lấy ký tự số

Ví dụ 4: Kết hợp hàm LEFT và hàm VALUE để trả về ký tự số cho Mã KH.

Để xuất 2 ký tự số đầu tiên của chuỗi trong ô C3, bạn nhập công thức sau vào ô địa chỉ =VALUE(LEFT(C3,2))

Nhấn ENTER, kết quả ta được giá trị cần tìm như hình dưới.

Hàm INDEX và hàm MATCH

Để sử dụng kết hợp hàm INDEX MATCH trong Excel, bạn cần hiểu rõ cấu trúc cũng như cách sử dụng của hàm Excel INDEX và MATCH này nhé.

Hàm INDEX MATCH là hàm dò tìm kiếm rất thông dụng hiện nay, hay còn được gọi là hàm VLOOKUP, HLOOKUP ngược, đây là hàm giúp người dùng tìm kiếm giá trị với nhiều điều kiện nhanh nhất có thể. Bài viết dưới đây Azgad Edu sẽ hướng dẫn bạn thật chi tiết về cách dùng của hàm INDEX MATCH trong Excel và những điểm lưu ý khi dùng hàm Excel này nhé!

Hàm INDEX và hàm MATCH khá đặc biệt trong Excel, với một số bài toán phức tạp, bạn có thể dùng hàm INDEX MATCH để thay thế cho hàm VLOOKUP hay HLOOKUP khi giải quyết công việc.

Ưu điểm của hàm INDEX MATCH là có thể dò tìm kiếm giá trị trên cả cột và dòng, khác với các hàm Excel còn lại là chỉ tìm được giá trị ở cột hoặc dòng. Hàm tìm kiếm trong Excel là dạng hàm cơ bản, khá thông dụng và có nhiều sự lựa chọn. Vì thế bạn nên cân nhắc yêu cầu của bài toán để lựa chọn sử dụng hàm Excel cho phù hợp.

Ngoài ra, hàm INDEX MATCH còn giúp bạn chèn hay xóa cột một cách an toàn vì hàm MATCH đã xác định được cột chứa giá trị phải tìm. Hàm tìm kiếm này không giới hạn kích thước cho dữ liệu được trả về, tốc độ xử lý cũng linh hoạt và nhanh hơn nhiều lần so với các hàm tìm kiếm Excel khác.

Answer hZWYnJRjmHKVlpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iRl5iXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnJRjmHKVlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...