Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZ1klXKXmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Có cần thiết phải học IELTS nếu không có ý định đi du học hoặc làm công việc giảng dạy tiếng anh?

Answer2 hZWXnZ1klWucmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUnZqZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Phan Nhi's picture
1547785175

Đợt thi TOEIC để xét tốt nghiệp em được 700+. Em đang có dự định học thêm một khóa IELTS để củng cố nền tảng tiếng Anh của mình. Tuy nhiên, vài người bảo em rằng nếu không đi du học hay ra dạy tiếng anh thì chỉ nên đi học giao tiếp nữa là đủ. Vì có nhiều phần như phân tích biểu đồ trong Writing cũng không cần thiết phải học lắm.

Các anh chị Anphabers cho em xin ý kiến với ạ.

Answer2 hZWXnZ1klWucmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUnZqZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Chào bạn, 

  Đầu tiên, để biết bản thân có cần học IELTS hay không, bạn cần phải biết mục đích học tiếng anh của mình là gì đã. Ở đây bạn nói bạn muốn củng cố nền tảng tiếng anh thì mình cho rằng IELTS là khóa học vô cùng phù hợp đối với bạn. Nó giúp bạn trau dồi cả 4 kỹ năng một cách chuyên sâu, đặc biệt còn rèn luyện cho bạn khả năng tiếp thu kiến thức xã hội về nhiều mảng, phát triển tư duy phản biện. 

  Hơn nữa, có thể bằng cấp không quan trọng nhưng đó là cái đà để bạn tiến nhanh và xa hơn trên con đường sự nghiệp sau này. Việc sở hữu bằng IELTS với điểm số 6.5+ sẽ khiến CV của bạn trở nên thuyết phục và ấn tượng hơn đối với nhà tuyển dụng đó.

  Chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn. 

   hZWXnZ1klWucmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZyRmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZ1klWucmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CZaZqFneDh
  hZWXnZ1klWucmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GclJiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZxa51nbVVvtrI.
 • lan anh's picture
  lan anh
  1560324663

  chứng chỉ ielts tuy không bắt buộc,chỉ cần nói giao tiếp tiếng anh tốt là ok rồi,nhưng nếu có chứng chỉ ielts thì nó cũng giúp ta rất nhiều về việc học mỗi khi ra trường hoặc là trong công việc hoặc khi tìm việc đều có lợi dụng được nó,nhưng vấn đề ở đây là học như thế nào và làm thế nào để lấy được nó,nó không phải dễ đâu,rất khó luôn 

   hZWXnZ1klWucmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpSWload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZ1klWucmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GRbpaFneDh
  hZWXnZ1klWucmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KUmZSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZxbZ1sbVVvtrI.
hZWXnZ1klXKXmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...