Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZphmW2Vm5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Chán ơi, Chào mi!

Answer hZWXnZphmWqamJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlpmTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Trung bình 1 tháng có bao nhiêu ngày bạn cảm thấy chán việc và uể oải? 🤨🤨
👉 Khi cả ba đường nhịp sinh học là Sức khỏe, Tình cảm, Trí tuệ cùng xuống thấp, bạn rất dễ mệt mỏi và chán nản. Nếu đang “đắm chìm” trong cảm giác này, bạn nên áp dụng ngay bộ 3 bí kíp 'chống chán' này đây: 

#1. Nhận diện “căn nguyên buồn chán”
⚡️ Hãy viết ra tất cả các nguyên nhân tiềm năng và đặt nhiều tình huống giả định để xác định lý do gây chán căn bản nhất. 
⚡️ VD: Bạn nghĩ lương thấp khiến mình chán. Nếu giả định là lương tăng 30% sau 6 tháng, và bạn thấy phấn chấn hẳn lên thì có thể đây là nguyên nhân quan trọng. Nhưng sau đó vẫn phải tiếp tục giả định xem như thế nào thì dù lương tăng 30% bạn vẫn chán? Hoặc lương dù tăng ít nhưng điều gì khác sẽ làm bạn hứng khởi v.v. 
➡️➡️ Bài tập này sẽ giúp “bóc vỏ” những suy nghĩ chồng chéo để bạn hiểu cốt lõi sự chán nản của mình.

#2. Giải quyết tận gốc cơn buồn chán
⚡️ Khi đã “điểm mặt chỉ tên” lý do buồn chán thì đơn giản là bạn sẽ NGƯNG CHÁN. 
⚡️ Vì “chán cái nọ xọ sang chán cái kia”, thay vào đó, lên kế hoạch hành động để THAY ĐỔI lí do đang làm bạn chán. Nếu chán việc thì chia sẻ để sếp có những thay đổi phù hợp, chán đồng nghiệp thì tìm hiểu xem vì sao hai bên chưa thích nhau và có cách nào hợp tác tốt hơn không? V.v. 
⚡️ Còn khi bạn đã làm nhiều cách rồi mà lý do gây chán vẫn còn đó thì một là “Từ bỏ”, hai là “Chấp nhận” nhưng phải học cách vui vẻ với thực tế đó.

#3. ĐỪNG bao giờ GIẢM NỖ LỰC vì chán.
⚡️ Ai cũng có quyền CHÁN, nhưng đừng cho phép mình dùng lý do chán nản để phá vỡ những tiêu chuẩn chuyên nghiệp của bản thân. 
⚡️ Xác định nguyên nhân và giải quyết tận gốc cơn buồn chán với nỗ lực tích cực, mọi việc sẽ “tươi hồng” ngay thôi.


#Anphabe #Thíchđilàm 
#MondayMotivation #HappinessAtWork

Answer hZWXnZphmWqamJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlpmTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnZphmW2Vm5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...