Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJtllmmYnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Chinh phục nhân tài, thời khó “ló” bài học hay

Answer1 hZWYmJtllmmYnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWl5SViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Năm 2021 mở ra với nhiều thử thách ngay trước mắt. Nhiều doanh nghiệp chọn giải pháp tạm thời “đóng băng tuyển dụng”, nhưng chưa chắc tránh được nguy cơ mất người giỏi. Mặt khác, về lâu dài, doanh nghiệp chuẩn bị nguồn lực con người thế nào để đón đầu cơ hội phát triển tương lai?

Trong hội thảo trực tuyến HIỂU NHÂN TÀI - XÂY NGUỒN LỰC ngày 03 tháng 02 vừa qua, bà Thanh Nguyễn – GĐĐH & Truyền cảm hứng Hạnh phúc Anphabe đã chia sẻ bốn bài học làm Thương hiệu Nhà tuyển dụng (THNTD) giúp thu hút và giữ chân người giỏi. Hội thảo trực tuyến thu hút gần 100 người làm công tác quản lý nhân sự tại các doanh nghiệp tham gia.

#1. Củng cố THNTD từ nội bộ để hạn chế thất thoát nhân tài Giỏi.

Thương hiệu Nhà tuyển dụng – là hình ảnh về môi trường làm việc của công ty đối với người đi làm bên ngoài và nhân tài nội bộ. Một THNTD vững mạnh giúp doanh nghiệp thu hút đúng người và tạo dấu ấn riêng trên thị trường việc làm. 

Trong bối cảnh hiện tại, dù không có nhu cầu tuyển dụng cao, doanh nghiệp càng cần tập trung củng cố THNTD từ bên trong thông qua các chính sách và hoạt động gắn kết nội bộ… Nhờ vậy, doanh nghiệp có thể hạn chế nguy cơ thất thoát người giỏi, tăng mức độ gắn kết của nhân viên. Tốt hơn nữa, chính nhân viên nội bộ có thể trở thành những đại sứ THNTD, góp phần lan tỏa những thông điệp và hình ảnh hấp dẫn của công ty ra ngoài.  

#2. Xây dựng THNTD nhất quán và toàn diện.

Một THNTD vững mạnh và hấp dẫn trong mắt người đi làm thường có đầy đủ 06 nhóm yếu tố về Tưởng thưởng, Cơ hội phát triển, Văn hóa & Giá trị, Lãnh đạo & Quản lý, Chất lượng công việc & cuộc sống Danh tiếng công ty. 06 nhóm yếu tố này cũng phản ánh những kì vọng phổ quát của người đi làm về môi trường làm việc lý tưởng.

Do đó, để gia tăng sức hấp dẫn THNTD với nhân tài bên ngoài và bên trong, công ty cần tập trung xây dựng môi trường làm việc đáp ứng 06 nhóm kì vọng nói trên. Đặc biệt, kết quả khảo sát Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2020 của Anphabe còn cho thấy, ở những giai đoạn càng khó khăn và nhiều bất định, người đi làm càng đặt kì vọng cao đối với lãnh đạo, quản lý của mình. Cụ thể, công ty có đội ngũ lãnh đạo và quản lý với tầm nhìn truyền cảm hứng, giỏi chuyên môn và có khả năng thấu cảm cao, có thể kết nối đội ngũ làm việc hiệu quả, được người đi làm cả bên ngoài và bên trong công ty đánh giá cao.

# 3. Truyền thông hấp dẫn đến đúng đối tượng và đúng kênh.

Xác định đúng nhóm nhân tài mục tiêu, tiếp cận đúng kênh (kênh nội bộ lẫn bên ngoài/kênh miễn phí lẫn trả phí) cùng với thông điệp hấp dẫn (sáng tạo nhưng chân thực và gần gũi) là 03 nguyên tắc cơ bản để các công ty quảng bá THNTD hiệu quả. 

Việc xây dựng THNTD có nhiều cách, tùy theo khả năng và nguồn lực của doanh nghiệp. Với các trường hợp nguồn lực có hạn, doanh nghiệp có thể vận động “tài năng trong nhà” để chung tay tổ chức hoạt động gắn kết và sau đó lan truyền qua các kênh truyền thông nội bộ và bên ngoài.

# 4. Xây dựng THNTD vững mạnh dựa trên định vị THNTD rõ ràng.

Để quảng bá THNTD đồng nhất và hiệu quả, doanh nghiệp cần xây dựng định vị THNTD rõ ràng. Trong đó, công ty cần xác định những điểm hấp dẫn của mình đối với nhân viên nội bộ cũng như nhân tài bên ngoài và những lợi thế so với các công ty khác trên thị trường, từ đó xây dựng thông điệp và chiến lược tiếp cận bài bản để chinh phục nhân tài mục tiêu cả trong và ngoài tổ chức.

Làm THNTD không chỉ là quảng bá những thông điệp, hình ảnh bên ngoài mà cần nhất quán với thế mạnh từ bên trong. Đặc biệt, thời càng khó, càng phải tăng cường gắn bó nhân viên và xây dựng THNTD cho công ty, bởi đây là lúc tâm lý người đi làm dễ bị lung lay hơn bao giờ hết. 

Chuỗi hội thảo trực tuyến 2021 của Anphabe được tổ chức miễn phí, cập nhật thông tin thị trường và chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn xây dựng Thương hiệu Nhà tuyển dụng hiệu quả. Quý doanh nghiệp và các anh, chị quan tâm, vui lòng để lại thông tin để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết:

Website: https://business.anphabe.com/
Email: clientsolution@anphabe.com 
Hotline: (+8428) 6268 2222

Answer1 hZWYmJtllmmYnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWl5SViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • melissa gm's picture
  melissa gm
  1613719977

    Businesses can limit the risk of losing good people and increase employee engagement  sonic games

   hZWYmJtllmmYnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5qamoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJtllmmYnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KXcpqFneDh
  hZWYmJtllmmYnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OanZiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpwaZdlZFVvtrI.
hZWYmJtllmmYnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...