Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpRnmG2Wm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Cho em hỏi ngu là nếu thuê 1 bên tổ chức sự kiện thì mình cần phải có cái gì trước khi gặp bên đó ạ ?

Answer1 hZWYlpRnmG2Wm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aTlJSZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Phương Đỗ's picture
1536560895
Answer1 hZWYlpRnmG2Wm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aTlJSZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Huong Ha's picture
  Huong Ha
  1536724536

  Best Answer

  Tùy xem là sự kiện gì. 

  - Là sự kiện đơn giản (lễ khai trương chi nhánh, động thổ, giới thiệu sản phẩm, tiệc cty ...), internal team có thể tự làm và liên hệ các supplier về POSM, địa điểm, dịch vụ đi kèm, ... . Các supplier đôi khi có thể tư vấn thêm cho mình các vật phẩm / hoạt động khác để tham khảo.     

  - Là campaign lớn có thuê đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, suggest nên nghĩ trước về 1 vài thông tin căn bản:
  * scope of work (sự kiện dành cho bao nhiêu người, thời gian, địa điểm, ...);
  * mục tiêu (tổ chức sự kiện này để làm gì, có KPI gì để đánh giá độ hiệu quả của sự kiện, ...);
  * chủ đề (theme, thông điệp chính/các giá trị muốn trao gửi đến người tham dự)
  * đối tượng tham gia (độ tuổi, ngành nghề, vùng miền, ...);
  * budget     
  Sau đó, 2 bên có thể cùng nhau thảo luận, nghiên cứu, điều chỉnh để dự án họp lý hơn/phục vụ tốt nhất cho mục tiêu đề ra và chi phí hợp lý.  

   hZWYlpRnmG2Wm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZeXm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpRnmG2Wm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CUb5uFneDh
  hZWYlpRnmG2Wm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GXmpmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhuaZhtVm6xtg..
hZWYlpRnmG2Wm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...