Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpRnmG-WmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Chứng chỉ TOEIC là gì?

Answer hZWYlpRnmG-WmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXmJ2aiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
le ngoc's picture
1564812181

Chắc hẳn hiện nay ai cũng đều biết đến kỳ thi tiếng anh toeic vì nó rất thông dụng. Nhưng bạn có biết tại sao mà TOEIC lại phổ biến tới như vậy không?

Đề thi TOEIC có nội dung chủ yếu xoay quanh các chủ đề về đời sống hằng ngày và chủ đề công sở, nên đây là thước đo khá chính xác cho trình độ giao tiếp tiếng Anh trong môi trường quốc tế của các thí sinh.

Theo số liệu trên trang web ETS (cơ quan ra đề thi), có gần 14000 doanh nghiệp và tổ chức ở 150 quốc gia trên toàn thế giới công nhận bằng TOEIC. Tại Việt Nam, hơn 127 trường đại học, cao đẳng và hơn 300 cơ quan yêu cầu bằng TOEIC.

Chính vì mức độ phổ biến như vậy mà việc có tấm bằng TOEIC với một số điểm cao sẽ là một ưu tiên rất lớn cho bạn khi tìm việc trong một môi trường lao động cạnh tranh và hội nhập như hiện nay.

Answer hZWYlpRnmG-WmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXmJ2aiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYlpRnmG-WmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...