Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnppimmqdmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

[Chương Trình Săn việc lương cao, trao đi trọn vẹn]Nguyễn Đức Hải

Answer hZWXnppimmmVnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aam5eViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Hai Nguyen Duc's picture
1578719461

Chắc chắn các bạn đều biết rằng ai cũng có thể gặp khó khăn trong vấn đề lựa chọn công việc phù hợp, bạn trăn trở tìm công việc mức lương phù hợp, bạn tốn nhiều thời gian mà chưa đạt kết quả mong muốn. cho nên nếu bạn tham gia chương trình "Săn việc lương cao trao đi trọn vẹn" sẽ giúp bản giải quyết được vấn trên và đóng góp được nhiều hơn cho xã hội. 

1. Lợi ích của học viên tham gia chương trình

Sau khi bạn học và rèn luyện các kỹ năng trong tài liệu bạn sẽ có được tư duy sau

·        Trang bị tư duy hệ thống kỹ năng viết CV chuẩn quốc tế

·        Kỹ năng săn việc mình mơ ước

·        Kỹ năng mềm thuyết phục, đàm phán nhà tuyển dụng ngay trên CV

·        Kỹ năng Marketing và sales bản thân tăng giá trị bản thân

·        Tăng cơ hội lọt phỏng vấn tới 95%

·        Tự tin trước nhà tuyển dụng

·        Tư duy cho đi luôn nhận lại nhiều hơn giúp bạn hạnh phúc và thành công hơn trong cuộc sống

·        Nếu trúng tuyển các công ty tốt bạn có thể được thưởng hàng triệu đồng. (tôi nhớ đợt tôi trúng tuyển được thưởng 4 triệu J các bạn headhunt được thưởng 7 triệu)

Bạn có thể đọc bài theo đường Link 

https://kindmate.net/project/1152/san-viec-luong-cao--trao-di-tron-ven-

Answer hZWXnppimmmVnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aam5eViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnppimmqdmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...