Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlptgmHGVl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Công ty có quyền từ chối đơn xin nghỉ việc của nhân viên?

Answer2 hZWYlptgmHGVl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WXm5aTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Ha's picture
1498028226

Xin nhờ cộng đồng Anphabe & các anh/chị HR trả lời giúp tình huống sau:

"Em ký Hợp đồng lao động 1 năm với công ty. Em nhận được offer tốt hơn nên em xin nghĩ nhưng công ty không chấp nhận đơn xin nghĩ của em. Em đọc luật lao động thì khi nghỉ việc em chỉ cần thông báo cho công ty 30 ngày. Tại sao công ty có quyền không chấp nhận đơn xin nghĩ của em??"

 

 

Answer2 hZWYlptgmHGVl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WXm5aTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Tan Lam's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Tan Lam
  1499224487

  Công ty có quyền, nhưng vấn đề là nó có giá trị hay không vì luật lại quy định khác. Đây là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì tuân thủ về thời gian báo trước là được.

  Còn lại do bạn không thông tin gì thêm nhưng cũng chia sẻ là nếu thời gian làm có được đào tạo hay gì gì mà Cty có hỗ trợ chi phí hoặc cam kết khác thì phải xem những cái liên quan đó thêm. Nếu có ràng buộc chi phí thì phải bồi hoàn, còn không ràng buộc bồi hoàn thì không có gì phải lo cả.

  Còn lại nếu Cty không cho nghĩ mà lại mời lên thỏa thuận lại phù hợp thì nên ở lại làm càng tốt thôi (chưa ra đi mà đã gặt hái được).

  Ý kiến mang tính cá nhân.


   hZWYlptgmHGVl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpeRmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlptgmHGVl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmUaZmFneDh
  hZWYlptgmHGVl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqXlJeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwbZpmVm6xtg..
 • Ha Ngo Xuan's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Ha Ngo Xuan
  1499410644

  Kiểu ly hôn ấy. Một bên không chấp nhận, nhưng cứ nộp đơn ra tòa, vắng một bên. Đủ thời gian thì tòa vẫn giải quyết thôi. HĐ của bạn có thời hạn thì báo trước 30 ngày là đúng luật rồi, tuy nhiên bạn xem lại trong HĐ ghi điều khoản nghỉ việc thông báo như thế nào đó?

   hZWYlptgmHGVl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpeSl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlptgmHGVl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmUapeFneDh
  hZWYlptgmHGVl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqXlZWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdobpplVm6xtg..
hZWYlptgmHGVl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...