Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnplmmW-bmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

[Corona virus] Hãy BÌNH TĨNH SỐNG...

Answer1 hZWXnplmmWqalJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aanZaXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Hanah (Hang) Huynh's picture
1580964980

Cúm Corona so với các dịch cúm khác:
Ebola -1976: tỷ lệ chết 76%
Nipah: chết 75-78%
SARS: chết 7-9%
MERS: chết 34%
Corona ~ 2% 

nCoV không tự lây qua đường không khí mà phải bị bắn tia nước bọt vào người mới bị lây nhiễm - một khẩu trang y tế mỏng là đã có thể phòng ngừa trên 95%.

Đen một cái nCOV bùng phát ở một đất nước khạc nhổ bừa bãi, chém gió bậc nhất thế giới, mỗi khi họ chém, dãi dớt phun như mưa người đối diện vuốt mặt không kịp:

Ở VN chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong về virus Corona .

Việt Nam là dân tộc anh hùng chưa bao giờ sợ chết, hãy xem cách mọi người bu đen xúm đỏ xem gỡ mìn, tò mò chạy theo đội đặc nhiệm quây bắt đối tượng vừa giết 5 mạng người có trang bị AK, súng ngắn, lựu đạn.

Mỗi ngày có khoảng 30-50 mạng chết vì TNGT - không xoắn!

Mỗi năm có 200k người chết vì ung thư do đầu độc lẫn nhau - không xoắn!

Mỗi giờ có 5 người chết vì thuốc lá - không xoắn!

80 nghìn người chết mỗi năm vì bia rượu - không xoắn!

Thậm chí đến hiện tại tỉ lệ người chết vì đái cột điện còn cao hơn Corona nữa.

Vậy nên, không xoắn - hãy bình tĩnh sống!

Answer1 hZWXnplmmWqalJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aanZaXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

  • Dương Việt Anh's picture

      hZWXnplmmWqalJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpual4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
    • hZWXnplmmWqalJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GYcpeFneDh
    hZWXnplmmWqalJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KbnZWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9qZ1VvtrI.
hZWXnplmmW-bmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...