Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnplmmGqXl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Để tuyển dụng được người tài phù hợp

Answer hZWXnplmmGqXl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aalJyTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Thuc Anh Nguyen's picture
1574909718

Các chuyên gia về nhân sự thường khuyên rằng khi tuyển dụng nhân viên mới, cần tập trung xem xét tìm kiếm người mới phù hợp với nền văn hóa doanh nghiệp, chứ không chỉ đơn thuần là chọn người có chuyên môn giỏi.

Tuyển trạch phải kiên nhẫn

Khi chọn lọc nhân viên, mục đích đạt được không phải là tìm kiếm nhanh chóng một ai đó để lấp vào chỗ trống trong tổ chức. Do đó phải thật sự kiên nhẫn, thực hiện nhiều vòng khảo sát thì mới có thể tìm được nhân tài đúng cho vị trí đang cần.

Truyền đạt tầm quan trọng của nền văn hóa doanh nghiệp

Chính những người trực tiếp làm công tác tuyển dụng phải hiểu rõ vấn đề này và có biện pháp thích hợp để đánh giá các ứng viên, từ đó mới biết được người vừa có năng lực, vừa phù hợp với phong cách làm việc của doanh nghiệp. Nắm bắt được nội tâm của ứng viên Mỗi ứng viên có cá tính, hoàn cảnh gia đình riêng nên có suy nghĩ nội tâm cũng rất riêng. Qua cách họ tỏ thái độ về các trường hợp giả định, có thể biết được họ có thuộc mẫu người doanh nghiệp đang tìm kiếm hay không.

Cho ứng viên dự vài cuộc phỏng vấn khác nhau
Nên tổ chức vài cuộc gặp gỡ và giữa ứng viên đã đạt về chuyên môn với giám đốc nhân sự, với trưởng bộ phận mà người ấy có thể sẽ được điều động tới, thậm chí với cả các đồng nghiệp tương lai của người ấy. Bằng cách lắng nghe ý kiến phản hồi từ những người trong cuộc, nhà tuyển trạch sẽ có một cách nhìn khái quát hơn, đa chiều hơn về ứng viên. Yêu cầu ứng viên viết bản tự đánh giá tính cách Không có một bài kiểm tra tâm lý nào hoàn hảo để có được kết quả chính xác nhất, do đó cứ để ứng viên nhìn nhận về chính mình trong mối quan hệ tại nơi làm việc mới. Thưởng nhân viên khi giới thiệu đúng người Nếu có nhân viên nắm rõ giá trị doanh nghiệp và giới thiệu được nhân tài phù hợp với doanh nghiệp thì hãy thưởng cho người ấy món quà xứng đáng.

Không trì hoãn việc “phạt thẻ đỏ”

Nếu nhân viên mới sau một thời gian làm việc ngắn đã tỏ ra có những hành xử không theo đúng nếp văn hóa của doanh nghiệp thì đừng ngần ngại để cho họ ra đi. Cần lưu ý là việc tuyển dụng nhầm người sẽ làm tổn hại nhuệ khí làm việc của mọi người, cản trở sự tiến lên của doanh nghiệp.

Do đó, giữ chân người tài “bất kham” sẽ có thể khiến doanh nghiệp phải gánh chịu nhiều hậu quả tồi tệ hơn.


Link nguồn : https://doanhnhanplus.vn/de-tuyen-dung-duoc-nguoi-tai-phu-hop-481837.html

Answer hZWXnplmmGqXl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aalJyTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnplmmGqXl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...