Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmpZjlnCZmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

DỊCH LÀ THỜI ĐIỂM HOÀN HẢO ĐỂ TÌM HIỂU VỀ PHẦN MỀM NHÂN SỰ

Answer hZWYmpZjlnCZmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXnJqWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Minh Nguyễn's picture
1629798779

Ngay khi dịch kết thúc, các công ty sẽ bắt đầu tăng tốc vượt bậc để hoàn thành kế hoạch đề ra. Nghiên cứu phần mềm nhân sự ngay thời điểm này sẽ giúp nhân sự có một hệ thống công nghệ sẵn sàng cho việc "trở lại trường đua". Vậy phần mềm nhân sự HRIS giúp được gì cho doanh nghiệp?


👉 Cung cấp hệ thống quản lý nhân sự 4.0 toàn diện

👉 Sử dụng, chỉnh sửa, xem thông tin online từ bất kỳ đâu

👉 Phân quyền sử dụng không chỉ cho quản lý mà toàn bộ nhân viên trong công ty

👉 Chấm công qua GPS/wifi/face ID, tính lương, xem bảng công, đăng ký OT, nghỉ phép, đánh giá, khảo sát...từ xa và chính xác.

👉 Hoàn toàn phù hợp và đáp ứng tốt các yêu cầu đặc thù của công ty xây dựng, sản xuất, thực phẩm - chế biến...


🔑 Hãy tìm hiểu ngay chìa khóa thành công của doanh nghiệp: www.emsc.vn

Answer hZWYmpZjlnCZmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXnJqWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmpZjlnCZmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...