Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJtllW6bnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Doanh nghiệp tư nhân có cần vốn điều lệ không?

Answer2 hZWYmJtllWqYmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WWlpuViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Bạn đang muốn thành lập cho mình một doanh nghiệp tư nhân để quản lý và thúc đẩy việc kinh doanh tốt hơn, nhưng không biết vốn điều lệ có cần thiết hay không? Và vốn điều lệ để thành lập doanh nghiệp tư nhân  là bao nhiêu? Hãy đọc ngay bài viết này để biết thêm chi tiết về vấn đề này các bạn nhé!

von dieu le-1.jpg

1. Khái niệm về vốn điều lệ

Vốn điều lệ được hiểu là mức vốn mà cá nhân, thành viên, cổ đông góp vốn vào thành lập doanh nghiệp  và được ghi vào Điều lệ công ty. Vốn điều lệ thành lập doanh nghiệp tư nhân là bao nhiêu? Hiện nay Luật không quy định bắt buốc doanh nghiệp về mức vốn điều lệ cần có để thành lập doanh nghiệp mà chỉ với một số ngành nghề sẽ yêu cầu vốn pháp định tối thiểu khi thành lập doanh nghiệp.

Dựa vào khái niệm này, các nhà làm doanh nghiệp tự biết đưa ra số vốn điều lệ hợp lí, không vượt quá thực tế. Nếu vượt quá thực tế nhà kinh doanh sẽ dễ gặp rắc rối trong vấn đề kế toán, hoạch toán, lãi vay trong hoạt động kinh doanh.

von-dieu-le.jpg

2.  Những quy định chung về vốn điều lệ đối với doanh nghiệp tư nhân

Các doanh nghiệp tư nhân được quy định về vốn điều lệ. Khi muốn tăng/ giảm mức vốn điều lệ, chủ doanh nghiệp tư nhân phải thông báo về việc thay đổi vốn với Phòng đăng kí kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng kí kinh doanh. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ , phòng đăng kí kinh doanh nơi cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh và đăng kí thuế cho doanh nghiệp của bạn.

Trường hợp  giảm vốn điều lệ đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, doanh nghiệp chỉ được đăng kí giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng kí sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

Answer2 hZWYmJtllWqYmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WWlpuViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 việc góp vốn điều lệ thành lập doanh nghiệp tư nhân của chủ doanh nghiệp có thể thay đổi sau khi thành lập. Và trong đó có quy định rằng:

  "Điều 183. Doanh nghiệp tư nhân

  1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp."

  Loại hình này không như các loại hình khác bạn hoàn toàn phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản của công ty và của cá nhân mặc dù không đóng góp vào công ty.

  Nói tóm lại mức vốn điều lệ này hoàn toàn đều do bạn chọn lựa tuy nhiên cần phù hợp với số mặt và tài sản thực tế bạn có thể bỏ vào vốn của công ty. Do đặc thù của loại hình doanh nghiệp tư nhân mà bạn nên chọn mức vốn phù hợp với khả năng của bản thân và phù hợp với đối tường khách hàng mà bạn đang giao dịch.

  Như trên là một số điều về vốn điều lệ thành lập doanh nghiệp tư nhân mà Kế toán Sài Gòn cung cấp cho bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay nhu cầu thuê dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm khi giao việc đăng ký thành lập doanh nghiệp mình cho Kế toán Sài Gòn. Chúng tôi sẽ thay bạn thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, chính xác, thực hiện thủ tục đăng ký nhanh chóng và giao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến tận tay cho bạn. Đồng thời Kế toán Sài Gòn còn hỗ trợ cho khách hàng các thủ tục và pháp lý sau khi thành lập doanh nghiệp.

   hZWYmJtllWqYmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZqaload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJtllWqYmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CXcpaFneDh
  hZWYmJtllWqYmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GanZSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm1waZdqVm6xtg..
 • Son Tung's picture
  Son Tung
  1545118875

  Thủ tục tăng vốn điều lệ doanh nghiệp tư nhân (DNTN) như thế nào?

  Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. Mức vốn điều lệ có thể thay đổi trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, phụ thuộc vào tình hình kinh doanh và quyết định của các nhà đầu tư. So với thủ tục giảm vốn điều lệ thì thủ tục tăng vốn điều lệ khá đơn giản. Khi thực hiện tăng vốn điều lệ, công ty cần lưu ý những vấn đề sau:

  Phương thức tăng vốn điều lệ:

  Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên:

  • Tăng vốn góp của thành viên: Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty
  • Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

  Đối với công ty TNHH 1 thành viên:

  • Tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.
  • Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây:
  • Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên và công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;
  • Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 của Luật doanh nghiệp 2014.

  Đối với công ty cổ phần:

  Chào bán cổ phần: bao gồm chào bán cho các cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phần riêng lẻ, chào bán cổ phần ra công chúng.

  Lưu ý: Trong trường hợp chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần (không phải công ty đại chúng) để tăng vốn điều lệ, công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ. Công ty có quyền bán cổ phần sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận được ý kiến phản đối của Cơ quan đăng ký kinh doanh.

  Chính vì vậy, đối với công ty cổ phần nếu có nhu cầu tăng vốn điều lệ đồng thời có thêm cổ đông mới góp vốn thì không thực hiện song song thủ tục (trừ trường hợp làm thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ). Do đó, để thuận tiện, Quý khách hàng nên cho chuyển nhượng cổ phần (một phần nhỏ) sau khi có cổ đông mới thực hiện bước 2 là tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần thì thủ tục sẽ đơn giản và nhanh gọn hơn.

  Hồ sơ thông báo thay đổi vồn điều lệ:

  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc tăng vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:
  • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
  • Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
  • Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;
  • Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền đối với công ty hợp danh. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty; văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Luật đầu tư;
  • Văn bản ủy quyền (trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp nộp hồ sơ);

  Trường hợp công ty cổ phần tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cổ phần, hồ sơ cần có:

  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

  (Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty).

  Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

  Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp:

  Theo quy định tại Điều 33 Luật Doanh nghiệp Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày.

  Theo quy định tại Điều 26, Nghị định 50/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/07/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Nếu doanh nghiệp không công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp đúng hạn sẽ bị phạt từ 1.000.000 đồng – 2.000.000 đồng và phải khắc phục hậu quả là: buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Thủ tục sau thay đổi vốn điều lệ:

  Doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện các thủ tục sau khi tăng vốn điều lệ:

  Trường hợp doanh nghiệp tăng vốn điều lệ làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

  Doanh nghiệp chú ý kê khai trong báo cáo tài chính có sự thay đổi về mục nguồn vốn chủ sở hữu.

  Nguồn: luatvietan.vn

   hZWYmJtllWqYmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZqal4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJtllWqYmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CXcpeFneDh
  hZWYmJtllWqYmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GanZWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmpvaJduVm6xtg..
hZWYmJtllW6bnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...