Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpVimm-blZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Dứt áo ra đi, khi Covid thì muốn quay về, có cơ hội nào cho họ?

Answer7 hZWYlpVimmuUlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eTnZyXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Hồng Nguyệt's picture
1596182538

Một bạn nhân viên của Hồng nghỉ việc hồi tháng 1 năm nay. Trước khi nghỉ Hồng cũng có mời bạn vào nói chuyện rồi phân tích một số yếu tố và có ý muốn giữ chân, nhưng bạn vẫn quyết định ra đi khi trong đầu không có kế hoạch gì rõ ràng hết. Chỉ là thấy làm lâu chán muốn nghỉ, chủ yếu muốn tìm chỗ lương cao hơn. Nhưng mình được biết sau khi nghỉ việc ở thì bạn ấy cũng khá chật vật khi đi kiếm job, nói chung không như kỳ vọng. Rồi tháng 4 Covid bùng phát, bây giờ là đợt 2 nên đang muốn quay lại đây. Bạn đó nhờ một vài đồng nghiệp đánh tiếng xem mình còn cần người không? 

Cần thì vẫn cần nhưng mình không thích cái suy nghĩ của bạn, không biết trân trọng công việc đang có, đứng núi này trông núi nọ, giờ không có việc thì quay về như một nơi ở tạm. Theo các anh chị Hồng có nên cho bạn cơ hội hay không? 


Answer7 hZWYlpVimmuUlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eTnZyXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Doan Hieu's picture
  Doan Hieu
  1596441521

  " Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại", em nghĩ nếu trao đổi bạn thật sự muốn quay lại gắn bó và có ý định suy nghĩ nghiêm túc cống hiến, đồng thời vẫn làm tốt công việc mà bên chị đang cần thì có thể cân nhắc cho bạn cơ hội nếu bạn chủ động hơn. Còn thật sự bạn không có thành ý và trân trọng thì giành cơ hội cho ứng viên khác cho đỡ mất thời gian chị ạ. 

   hZWYlpVimmuUlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5WWmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpVimmuUlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KSbpiFneDh
  hZWYlpVimmuUlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OVmZaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmdoa55tZ1VvtrI.
 • Khanh Phan Bao's picture
  Khanh Phan Bao
  1597136666

  Ở công ty em luôn khuyến khuyến người cũ quay về, có rất nhiều người quay về và gắn bó cống hiến tới giờ luôn. Em nghĩ chị có thể cho bạn ấy cơ hội vì nếu lúc ra đi thái độ bạn ấy không quá đáng hoặc gây ra tổn thất gì cho công ty trước khi "dứt áo ra đi" thì chấp nhận được mà. Còn suy nghĩ tìm việc lương cao hơn, đứng núi này trong núi nọ thì ai cũng có hết, trừ thế hệ bố mẹ em thôi. 

   hZWYlpVimmuUlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5WZmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpVimmuUlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KScZmFneDh
  hZWYlpVimmuUlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OVnJeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZxbptpbVVvtrI.
 • Mỹ Ngọc's picture
  Mỹ Ngọc
  1597140747

  Nếu bạn đã xác định nhân viên này nghỉ vì chán và giờ đây muốn quay về như một nơi ở tạm (Như 3 tháng, 6 tháng,...), thì bạn vẫn có thể tuyển dụng lại bạn để công việc của công ty hoạt động trôi chảy và hiệu quả. Vì một vài lời ích khi tuyển dụng nhân viên cũ như: 
  - Họ hiểu bạn
  - Bạn biết điểm mạnh và điểm yếu của họ
  - Họ là nhân viên giỏi
  - Họ biết "núi bên kia không cao bằng bên đây"
  - Thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên hiện tại

  Nhưng bạn vẫn tiếp tục tìm kiếm nhân tài cho vị trí này vì có khi hết dịch họ lại "rời bỏ công ty". 

   hZWYlpVimmuUlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5WZmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpVimmuUlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KScZqFneDh
  hZWYlpVimmuUlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OVnJiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmptb59rbVVvtrI.
 • Tran My's picture
  Tran My
  1597204603

  Việc bạn ấy quay lại có nhiều ưu điểm và hạn chế.
  - Bạn mới nghỉ việc ~6 tháng, nên việc quen thuộc với cách thức hoạt động và văn hó công ty, họ còn biết đến nhân viên, khách hàng hiện tại.
  - Nhưng có thể do thời gian này đang dịch bệnh bạn ấy cần chỗ làm nên quay lại, hết dịch lại cất cánh bay xa. 

  Chúc bạn sớm có được quyết định!

   hZWYlpVimmuUlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5WZnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpVimmuUlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KScZ2FneDh
  hZWYlpVimmuUlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OVnJuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZtcZhtbVVvtrI.
 • Lý Kim Ngọc's picture
  Lý Kim Ngọc
  1597204795

  Theo mình thì không tuyển lại bạn nhân viên này, vì bạn còn làm việc quá cảm tính chỉ vì "chán" nên nghỉ, vào lại được mấy bữa nữa lại kêu chán nghỉ tiếp, rốt cuộc người đau đầu vẫn là mình để đi tìm nhân viên mới.

   hZWYlpVimmuUlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5WalIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpVimmuUlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KScpSFneDh
  hZWYlpVimmuUlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OVnZKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxbJdlbVVvtrI.
 • Lily Le's picture
  Lily Le
  1597207534

  ý kiến cá nhân mình nghĩ bạn làm thêm vài ba tháng nữa chắc lại chán và nghỉ. Lúc đó công ty lại phải tốn thêm chi phí tuyển dụng và đào tạo người mới. Vậy thà không cho bạn ấy quay lại thì hơn, chứ nghỉ làm vì chán thì mình thấy cảm tính quá

   hZWYlpVimmuUlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5Waload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpVimmuUlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KScpaFneDh
  hZWYlpVimmuUlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OVnZSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmdrcJxXb7Cx
 • An Tran's picture
  An Tran
  1598520110

  Nếu bạn ấy phù hợp với công việc thì tuyển lại sẽ tiết kiệm, hiệu quả và rất được lòng các nhân viên khác nữa. Nhân viên ấy sau này cũng dễ nói chuyện hơn trong công việc.

   hZWYlpVimmuUlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5aSm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpVimmuUlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KTapuFneDh
  hZWYlpVimmuUlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OWlZmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmtsbJ9tVm6xtg..
hZWYlpVimm-blZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...