Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpRnmG2YmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Em muốn hỏi về định hướng nghề nghiệp của mình

Answer hZWYlpRnmG2YmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWl5WYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Em đã tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Tây Ban Nha được 3 năm. Hiện tại em đang làm trợ lý ngôn ngữ cho bs tại 1 bệnh viên khá nổi tiếng ở Việt Nam. Công việc chính của em là phiên dịch cho bs, giải quyết các vấn đề phàn nàn của khách hàng và một số công việc nho nhỏ khác liên quan đến tư vấn dịch vụ. Nhìn chung sẽ không có gì đáng nói khi mà bs của em sắp về nước, em sẽ bị bơ vơ và không biết nên làm gì tiếp theo. Ngoài kinh nghiệm làm trợ lý ngôn ngữ ra, thì em có kinh nghiệm giảng dạy tiếng TBN nhưng thị trường ngày càng hẹp nên em không biết nên chuyển hướng làm gì. Em có khả năng thuyết trình, MC hoạt náo, thiết kế bài giảng và hình ảnh minh hoạ, giáo cụ cơ bản... 

Các anh chị trong topic có thể giúp em định hướng nghề nghiệp không ạ? Năm nay em đax 25 tuổi mà vẫn mông lung nên em rất lo lắng. Em tính chuyển sang làm trainer nhưng các công ty thường yêu cầu kinh nghiệm. 

Answer hZWYlpRnmG2YmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWl5WYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYlpRnmG2YmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...